Faktúra 060/2022

Faktúra doručená:06.5.2022

Dodávateľ
SPŠ Považská Bystrica
Slov.partizanov 1132/52
017 01 Považská Bystrica
IČO:00161594
Odberateľ
Vlastivedné múzeum v Považskej Bystrici
Ulica slovenských partizánov 1132/52
017 01 Považská Bystrica
IČO:34059041

ceny sú vrátane DPH
Úhrada faktúry, náklady spojené s užívaním nebytových priestorov za 05/2022
Názov položky
SPŠ tepelná energia
SPŠ elektrická energia
SPŠ voda
SPŠ voda stočné
SPŠ zrážková voda
Celková hodnota fakturovaného plnenia: 870,00 EUR