Hlavná stránka / RES IPSA LOQUITUR - vec hovorí sama za seba

RES IPSA LOQUITUR - vec hovorí sama za seba

RES IPSA LOQUITUR - vec hovorí sama za seba

12.4.2010
Prvotným cieľom výstavy je obohatiť duchovný svet našich spoluobčanov s poškodením zraku, hoci niet pochybností o tom, že znásobí aj doterajšie poznania širokej návštevníckej verejnosti. Samotná výstava poskytuje prehľad historického vývoja prírody a spoločnosti Slovenska. Prezentácia rozčlenená na 11 tematických celkov, je zostavená z voľne prístupných muzeálnych exponátov a ich kópií z fondu múzea, určených k hmatovému vnímaniu, v doplnení s textovými informáciami. Úvodné pasáže spoločenských dejín, venované predpísomným obdobiam, dokumentujú život človeka archeologickými artefaktmi, počnúc dokladmi primitívnych nástrojov z počiatkov ľudských dejín cez predmety úžitkovej povahy až po šperky ďalších období. Výrobky z remeselníckych dielní predstavujú významné zastúpenie remeselnej výroby, ktorá ekonomicky posúvala prevažne poľnohospodársky orientované Slovensko. Koncept výstavy spolu s vystavenými exponátmi pripravilo Hornonitrianske múzeum v Prievidzi. Výstava bola realizovaná vďaka Ministerstvu kultúry SR a Trenčianskemu samosprávnemu kraju.


<< < | 1 | > >>