Hlavná stránka / Tlačové správy / 2018 / Deň Zeme v Papradne

Deň Zeme v Papradne

Deň Zeme v Papradne

„tlačová správa“

 

            Deň Zeme, ktorý sa každoročne slávi dňa 22. apríla, si pripomenuli aj žiaci zo ZŠ Papradno. V pondelok 23. apríla 2018 navštívili pracovníci Vlastivedného múzea v Považskej Bystrici, v zriaďovateľskej pôsobnosti Trenčianskeho samosprávneho kraja, priestory Základnej školy s materskou školou Papradno, aby si spoločne pripomenuli dôležitosť tohto významného dňa.

Pre žiakov 1.-8. ročníka boli   pripravené rôzne náučno – zážitkové aktivity, prostredníctvom ktorých sa dozvedeli viac o živote na našej planéte i potrebe udržať prirodzené ekosystémy pre život.

Žiaci prvého stupňa prechádzali po skupinkách jednotlivými stanovišťami a spoločne s odbornými pracovníčkami múzea sa venovali rôznorodým aktivitám, ktoré im priblížili ochranu prírody spôsobom, pri ktorom sa učili a zároveň zabávali.

Pri netradičnej výučbe sme použili originálne pomôcky a prvky montessori pedagogiky, ktoré umožnili deťom zapojiť súčasne viacero zmyslov – zrak, sluch i hmat.

Prvé stanovište - zamerané na botaniku, ponúklo deťom možnosť naučiť sa poznávať vybrané druhy drevín a bylín vyskytujúcich sa v našom regióne. Pomocou názorných ukážok zakonzervovaných listov a kôry sa metódou priraďovania učili hľadať súvislosti medzi obrázkami a priradiť ich k názvu rastliny. Na konci nechýbal zážitok v podobe prinesených živých exemplárov mäkkýša - Oblovky žravej (Achatina fulica).Deti africký slimák fascinoval natoľko, že sa ho neváhali dotknúť a obzrieť zblízka.

Na druhom stanovišti zameranom na zoológiu sa žiaci učili poznávať súvislosti a rozvíjať svoju fantáziu hravou a nenásilnou formou životné cykly piatich druhov živočíchov -  lienky, dážďovky, včely, žaby a múčiara. Obľube sa tešilo aj „rybárčenie“ v umelom jazierku, z ktorého skúsili pomocou jednoduchej udice uloviť rôzne druhy sladkovodných rýb. Zoologička upozornila aj na globálny problém znečisťovania vody a dôležitosť jej ochrany.

Tretie stanovište ponúklo celkový pohľad na Zem a živočíchy v nej žijúce z geografického, environmentálneho a biologického hľadiska. Úlohou žiakov bolo priradiť zástupcov fauny k jednotlivým kontinentom. Zároveň spoznávali, ako prostredie determinuje stavbu a funkcie ich organizmov. Spoznávali rozdiely medzi viacerými druhmi zvierat - slon africký/ ázijský, ťava jednohrbá/ dvojhrbá, krokodíly – kajman, aligátor, gaviál. S odbornou lektorkou uvažovali, či by sa mohol stretnúť tučniak s ľadovým medveďom, porozprávali sa aj o príkladoch negatívneho vplyvu človeka na prírodu (rozličné znečisťovanie, zabíjanie slonov, týranie zvierat v cirkusoch a pod.) Prostredníctvom špeciálnych montessori glóbusov  si uvedomili pomer medzi vodou a pevninou našej modrej planéte.

Záver každej vyučovacej hodiny patril obľúbenému experimentu s názvom „vyhynutie dinosaurov“. Pomocou jednoduchých pomôcok a potravinárskej chémie si znázornili vážny dosah vesmírnych katastrof na žijúcu faunu.

Žiaci druhého stupňa sa v úvodnej powerpointovej prezentácii etnologičky múzea dozvedeli o histórii starodávnej techniky plstenia za sucha a za mokra i o jej spojitosti s valaskou kolonizáciou. Po teoretickom úvode nasledovala praktická časť, kde si každý vyrobil vlastné plstené mydielko ako pamiatku na príjemné dopoludnie. Pri mokrom plstení sa pomocou  mydlovej vody a tlaku spradená a nafarbená ovčia vlna plstí. Navlhčené vlákna sa vplyvom mechanického trenia prepletajú až vznikne pevná súvislá textília.

Dielňa plstenia bola realizovaná vďaka projektu cezhraničnej spolupráce Samostatne a pritom spoločne – Sk/FMP/12/034, ktorý finančne podporil Európsky fond regionálneho rozvoja a zriaďovateľ múzea Trenčiansky samosprávny kraj.

            Vzdelávacieho programu múzea v rámci osláv Dňa Zeme sa v priestoroch ZŠ s materskou školou v Papradne celkovo zúčastnilo 160 žiakov prvého i druhého stupňa v sprievode ôsmich pedagógov.

 

V Považskej Bystrici, dňa 25. 4. 2018

Mgr. Paulína Prengelová, Vlastivedné múzeum v Považskej Bystrici

 

 


Fotogaléria 

Cenník poskytovaných tovarov a služieb

Kalendárium podujatí

Informácie

Sídlo Vlastivedného múzea v Považskej Bystrici

budova SPŠ, 2. poschodie

Otváracie hodiny: 

pondelok - piatok:  od 7:00 - 15:00 hod.

posledný vstup do 14:30 hod.
sobota - nedeľa: zatvorené
 

Pripravujeme

27.8.2022 - 27.8.2022 Považskobystrický motocykel 2022 28.5.2022 - 28.5.2022 22.4.2022 - 22.4.2022 Jaskyne a jaskyniari Slovenska 14.4.2022 - 14.4.2022 Zelený štvrok 2022

viac>>

INFO MAILOM

Registrujte sa pre bezplatný odber noviniek z diania v múzeu.

Kalendár podujatí

Predchádzajúci mesiac Júl 2022 Nasledujúci mesiac
Po Ut St Št Pi So Ne
  1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 31