Tlačové správy

2018

"Drotárska dielnička so žiakmi zo ZŠ 5 Slovenských partizánov" - tlačová správa  (PDF)

"Ponorili sme sa do objavovania vody" - tlačová správa (PDF)

"Kreatívno-výstavné dopoludnie v múzeu" - tlačová správa (PDF)

„Priemyslováci“  v múzeu - tlačová správa (PDF)

"Zbaľ sa a poď do Arménska a Gruzínska" - tlačová správa (PDF)

"Tvorivé prázdniny" - tlačová správa (PDF)

"Sprístupnenie výstavy „Čaro modrotlače“" - tlačová správa (PDF)

"Tvorivá dielňa plstenia so ZŠ sv. Augustína" - tlačová správa (PDF)

2017

"Predvianočné tvorivé dielne" - tlačová správa (PDF)

"Ako sa píšu dejiny miest a obcí (o pomocných historických vedách)" - tlačová správa (PDF)

"V advente o zvykoch i prírode" - tlačová správa (PDF)

"Ako sme spoznávali regionálnu faunu" - tlačová správa (PDF)

"Uvítanie do života knihy ”Ing. Klement Růžička v zrkadle času” "- tlačová správa (PDF)

" Učíme sa drôtovať" - tlačová správa (PDF)

"  Vzdelávanie o prírode i hudbe" - tlačová správa ( PDF)

" Študenti Školy Živeny v múzeu prírodu chránili" - tlačová správa ( PDF)

" Dekorácie z drôtu ľahko a rýchlo" - tlačová správa ( PDF)

" Vzdelávanie o prírode i kultúre" - tlačová správa ( PDF)

" Regionálne ľudové piesne a hudba" - tlačová správa ( PDF)

" Poznávanie zázračbého sveta byliniek" - tlačová správa ( PDF)

" Spojená škola internátna u nás tvorila i vzelávala sa..." - tlačová správa (PDF)

" Žiaci ZŠ Domaniža v múzeu" - tlačová správa ( PDF)

" O náboženstvách i prírode" - tlačová správa ( PDF)

" Regionálne ľudové zvyky, piesne a hudba" - tlačová správa (PDF)

" Jesenná tvorivá dieľňa s drevom" - tlačová správa (PDF)

"Zbaľ sa a poď z Dubaja do Thajska" - tlačová správa (PDF)

"Hudobne-prírodne a tvorivo v múzeu"- tlačová správa ( PDF)

"Netradiční džarkovia" - tlačová správa (PDF)

"Prírodovedné vzdelávacie dopoludnie v múzeu" - tlačová správa ( PDF)

"Považskobystrický motocykel 2017" - tlačová správa (PDF)

"Noc hradov a zrúcanín 2017" - tlačová správa (PDF)

"Prázdninové dopoludnie v múzeu" - tlačová správa (PDF)

"Expozícia v Marikovej sprístupnená" - tlačová správa (PDF)

"Jedy v prírode" - tlačová správa (PDF)

"Tvoríme v múzeu" - vzdelávací program, OA v Považskej Bystrici - tlačová správa (PDF)
"Učíme sa náboženskej tolarancii" - vzdelávací program, V. ZŠ v Považskej Bystric
i
- tlačová správa (PDF)
"Dopoludnie v múzeu" - vzdelávací program, ZŠ v Domaniži
- tlačová správa (PDF)
"Tvorivo v múzeu" - vzdelávací program, Gymnázium v Pov. Bystrici
- tlačová správa (PDF)
"Zaujímavosti z ríše zvierat" - vzdelávací program, V. ZŠ v Pov. Bystrici
- tlačová správa (PDF)
"Ekologický jarmok v Považskej Bystrici" - podujatie, široká verejnosť
- tlačová správa (PDF)
"Druháci SPŠ v múzeu" - vzdelávací program, SPŠ Považská Bystrica
- tlačová správa (PDF)
"Stavanie mája pred SPŠ - podujatie, široká verejnosť
- tlačová správa (PDF)
"Deň Zeme v Dolnej Marikovej" - vzdelávací program, ZŠ Dolná Mariková
- tlačová správa (PDF)
"Deň Zeme v Papradne" - vzdelávací program, ZŠ Papradno - tlačová správa (PDF)
"Prechádzka našou prírodou" - vzdelávací program, ZŠ Nemocničná Považská Bystrica
- tlačová správa (PDF)
"Zbaľ sa a poď do RWANDY" - podujatie, široká verejnosť
- tlačová správa (PDF)
"Zelený Štvrtok", tvorivé dielne, široká verejnosť
- tlačová správa (PDF)
"Učíme sa o našom hrade" - tlačová správa (PDF)
"Ponor sa do objavovania - Deň vody v múzeu"
- tlačová správa (PDF)
"Chovateľská prehliadka trofejí poľovnej zveri ulovenej v roku 2016/2017
- tlačová správa (PDF)
"B
uditeľ národnej myšlienky J. M.Hurban (1817-1888) - tlačová správa (PDF)
"Považskobistrické motorky mali premiéru v hlavnom meste Slovenska
- tlačová správa (PDF)
"Kalendárne zvyky na Slovensku", vzdelávací program, SPŠ v Pov. Bystrici
- tlačová správa (PDF)
"Tvorivé prázdniny" - podujatie, široká verejnosť
- tlačová správa (PDF)
"Samostatne a pritom spoločne" - vernisáž výstavy, široká verejnosť - tlačová správa (PDF)
"Konferencia - "Dejiny cestnej dopravy na Slovensku II"
- tlačová správa (PDF)
"Zbaľ sa a poď na Veľkonočný ostrov a do Polynézie" - prednáška, široká verejnosť
- tlačová správa (PDF)
" V Považskej Bystrici sprístupnili výstavu "Hračky v minulosti" - výstava, široká verejnosť

- tlačová správa (PDF)
"Včela ako symbol" - vzdelávací program, ZŠ Dolná Maríková
-
tlačová správa (PDF)
"Separuješ sa od separácie odpadov?" - edukačný program, Stredná priemyselná škola v PB - tlačová správa (PDF)
"Učíme sa separovať - učíme sa tolerovať" - edukačný program, Stredná priemyselná škola v PB - tlačová správa (PDF)

2016


"Vianočná prechádzka lesom" - edukačný program, V. ZŠ Považská Bystrica - tlačová správa (PDF)
"Drevokazné huby" - edukačný program, SOŠ Považská Bystrica
- tlačová správa (PDF)
"Adventný čas s bylinkami" - edukačný program, V. ZŠ v Považskej Bystrici
-
tlačová správa (PDF)
"Ako jedna školská družina spoznávala včely..." - edukačný program, 6. ZŠ v Pov. Bystrici
- tlačová správa (PDF)
"Múzy nás spájajú 2016" - spoločenský program, široká verejnosť, Nimnica
- tlačová správa (PDF)
"Včela ako symbol" - edukačný program, 5. ZŠ v Považskej Bystrici
- tlačová sprápa (PDF)
"Lekáreň z prírody" - edukačný program, ZŠ sv. Augustína, Pov. Bystrica
- tlačová správa (PDF)
"Pestrý život v minulosti i dnes" - edukačný program, ZŠ Komenského v Púchove
- tlačová správa (PDF)
"Učíme sa o našom regióne" - edukačný program, ZŠ Brvnište
- tlačová správa (PDF)
"Bylinky, ktoré nás môžu vyliečiť" - edukačný program, ZŠ sv. Augustína
- tlačová správa (PDF)
"Spoznávajme liečivé bylinky" - edukačný program, ZŠ Papradno
- tlačová správa (PDF)
"Netušené tajomstvá kronikárstva a genealógie" - edukačný program, 5. ZŠ sv. Augustína
- tlačová správa
"Separuješ sa od separácie odpadov?" - edukačný program, ZŠ P. O. Hviezdoslava, Trstená
- tlačová správa (PDF)
"Drôtovanie pri bylinkovom čajíku" - edukačný program, ZŠ Slopná - tlačová správa
(PDF)
"Tesla v lese" - edukačný program, SOŠ v Považskej Bystrici
- tlačová správa (PDF)
"Liečivé bylinky" - edukačný program, ZŠ sv. Augustína Pov. Bystrica
- tlačová správa (PDF)
"Schovajme sa v múzeu" - edukačný program, ZŠ Bytča (Ulica mieru)
- tlačová správa (PDF)
"Liečivé bylinky" - edukačný program, ZŠ Jasenica
- tlačová správa (PDF)
"Šúpolienky odeté slnkom" - tvorivé dielne, Spoj. škola internátna a Detský charitný dom
- tlačová správa (PDF)
"Dni európskeho kultúrneho dedičstva 2016" - podujatie, široká verejnosť
- tlačová správa (PDF)
"Noc hradov a zrúcanín" - podujatie, široká verejnosť
- tlačová správa (PDF)
"Mladí remeselníci v múzeu" - náučno-tvorivé pásmo, Centrum voľného času v PB
- tlačová správa (PDF)
"Tradičné bývanie v Marikovej" - výstavné podujatie, široká verejnosť
- tlačová správa (PDF)
"Prázdninové dopoludnie v múzeu - oddychové pásmo
- tlačová správa (PDF)
"Prázdninová prechádzka históriou a prírodou - oddychové pásmo
- tlačová správa (PDF)

Sprístupnenie medzinárodnej výstavy "Fenomén motocyklistiky"
- tlačová správa (PDF)

"Liečivé rastliny" - výučbový program, ZŠ Ulica mieru, Bytča
- tlačová správa (PDF)
"Dopoludnie v múzeu II." - výčbový program, ZŠ Štiavnik
- tlačová správa (PDF)
"Noc múzeí a galérií" - podujatie, široká verejnosť
- tlačová správa (PDF)
"Zbaľ sa a poď na Aljašku" - podujatie, široká verejnosť
- tlačová správa (PDF)
Výstava "Samostatne a pritom spoločne" v Dubnickom kaštieli
- tlačová správa (PDF)
"Zázračné skrinky" - sprístupnenie výstavy, široká verejnosť
- tlačová správa (PDF)
"Islam" - výučbový program, SPŠ Považská Bystrica - tlačová správa (PDF)
"Stavanie mája" - podujatie, široká verejnosť - tlačová správa (PDF)
"Zbaľ sa a poď na MALTU" - podujatie, široká verejnosť
- tlačová správa (PDF)
"Voda - základ nášho života" - výučbový program, ZŠ Dolná Mariková
- tlačová správa (PDF)
"Dopoludnie v múzeu" - výučbový program, MŠ Orlové

"Ponor sa do objavovania" - edukačný program, základné školy z okr. Považská Bystrica
- tlačová správa (PDF)
"Popoludnie v múzeu" - výučbový program, 6. ZŠ Považská Bystrica
- tlačová správa (PDF)
"Workshop drôtovania v ZŠ sv. Augustína", ZŠ sv. Augustína
- tlačová správa (PDF)
"Zelený štvrtok" - podujatie, široká verejnosť
- tlačová správa (PDF)
"Ponor sa do objavovania" - výučbový program, ZŠ Papradno
- tlačová správa (PDF)
"Strojári v múzeu" - výučbový program, SOŠ strojnícka
- tlačová správa (PDF)
"Regionálna výchova v múzeu" - výučbový program, ZŠ Dolná Mariková
- tlačová správa (PDF)
"Tajný život zvierat a húb", výučbový program, Stredná priemyselná škola v Pov. Bystrici
- tlačová správa (PDF)
"Zbaľ sa a poď do Tanzánie", podujatie, široká verejnosť
- tlačová správa (PDF)
"Tvorivé prázdniny", podujatie, široká verejnosť
- tlačová správa (PDF)
"Pôstne zvykoslovie", výučbový program, 8. ZŠ Považská Bystrica
- tlačová správa (PDF)
"Pôstne stretnutie s rybami", výučbový program, ZŠ, sv. Augustína
- tlačová správa (PDF)
"Naši najmenší v múzeu", výučbový program, Iniciatíva Lesné stretnutia Semienka
- tlačová správa (PDF)
"Ľudové tradície", výučbový program, 5. ZŠ Považská Bystrica
- tlačová správa (PDF)
"Fašiangové tvorenie",
výučbový program, OZ vzostup5
- tlačová správa (PDF)
"Ľudová kultúra Slovenska",
výučbový program, SPŠ v Považskej Bystrici -
tlačová správa (PDF)
"Fašiangové tradície a neznámi nájomníci",
výučbový program, ZŠ sv. Augustína v Považskej Bystrici -
tlačová správa (PDF)


2015


"Učíme sa plstiť v regióne strednej Európy" , výučbový program, ZŠ sv. Augustína v Považskej Bystrici - tlačová správa (PDF)
"Mladí a tradície", návšteva výstavy, SPŠ Považská Bystrica - tlačová správa (PDF)
"Z každého rožku trošku", ZŠ sv. Augustína
- tlačová správa (PDF)
"Zvieratá okolo nás", výučbový program, ZŠ stred Považská Bystrica
- tlačová správa (PDF)
"Tvorivá dielňa výroby šúpolienok" - tvorivá dielňa, SPŠ Považská Bystrica

„Lesné bezstavovce“ - výučbový program, ZŠ Nemocničná, Považská Bystrica- tlačová správa (PDF)
„Ľudová kultúra Slovenska – A prichádza Advent“
- výučbový program, ZŠ Považské Podhradie
- tlačová správa (PDF)
"Spoznávame živú a neživú prírodu (Vlnené srdce na dlani)" - výučbový program, ZŠ sv. Augustína Považská Bystrica
- tlačová správa (PDF)
"Dotyky prírody", výučbový program, OZ vzostup5
- tlačová správa (PDF)
"Spoznávame živú a neživú prírodu II. (cesta za vlneným motýľom)" -
výučbový program, ZŠ Považská Teplá
- tlačová správa (PDF)
"26 rokov po Nežnej" - diskusný večer
-
tlačová správa (PDF)
"Spoznávame živú a neživú prírodu I." 
- výučbový program, ZŠ Považská Teplá
- tlačová správa (PDF)
"Výlet do treťohôr" - výučbový program, ZŠ sv. Augustína
- tlačová správa (PDF)
"Zbaľ sa a poď do Kirgizska" - Vlastivedné múzeum v Považskej Bystrici
- tlačová správa (PDF)
"Kraj pod Malenicou" - výučbový program, ZŠ Slopná
- tlačová správa (PDF)
"Separovanie je postoj", SPŠ, Megawaste, Vlastivedné múzeum v Považskej Bystrici
- tlačová správa (PDF)
"Poďme sa vzdelávať do kaštieľa...", Bohunice (okr. Ilava)
- tlačová správa (PDF)
"Hovoriace kamene", ZŠ Považské podhradie, Vlastivedné múzeum v Považskej Bystrici
- tlačová správa (PDF)
"Dopoludnie v múzeu", Spojená škola internátna v Pov. Bystrici
- tlačová správa (PDF)
"Príroda živá – neživá", ZŠ svätého Augustína, Vlastivedné múzeum v Považskej Bystrici
- tlačová správa (PDF)
"Exkurzia žiakov ZŠ Košeca vo Vlastivednom múzeu v Považskej Bystrici"
- tlačová správa (PDF)
"Múzejní pracovníci v ZŠ Domaniža, výučbový program
- tlačova správa (PDF)
"Považskobystrický motocykel 2015", podujatie
- tlačova správa (PDF)
"Kamenný herbár", vernisáž výstavy, Vlastivedné múzeum
- tlačová správa (PDF)
"Po Valašskom chotári", edukačný program, Vlastivedné múzeum
- tlačová správa (PDF)
"Veteráni, na scénu!", podujatie v ránci projektu CoolTajneR
- tlačová správa (PDF)
"Prázdninová tvorivá dielňa plstenia", edukačný program, Vlastivedné múzeum
- tlačová správa (PDF)
"Ako spieva les", výučbový program, ZŠ Považské Podhradie
- tlačová správa (PDF)
"Oprášené motocykle", edukačný program, učebňa D 28
- tlačová správa (PDF)
"Čo rozpráva lúka", edukačný program, MŠ v Predmieri - tlačová správa (PDF)
"Štiavnik v múzeu II", edukačný program, Vlastivedné múzeum
- tlačová správa (PDF)
"Chvála slovenčiny", literárno-hudobné pásmo, Vlastivedné múzeum
- tlačová správa (PDF)
"Múzeum v škole", edukačný program - Stredná odborná škola v Púchove
- tlačová správa (PDF)
"Hrad Bystrica - Považský hrad  - Vlastivedné múzeum
- tlačová správa (PDF)
"Kurz PLSTENIA" - Vlastivedné múzeum - tlačová správa (PDF)
"Obchodná akadémia v múzeu" - Vlastivedné múzeum
- tlačová správa (PDF)
"Zbaľ sa a poď na LIPTOV" - Vlastivedné múzeum
- tlačová správa (PDF)
"Štiavnickí tretiaci v múzeu" - Vlastivedné múzeum - tlačová správa (PDF)
"5-ka v múzeu, edukačný program - Vlastivedné múzeum"
- tlačová správa (PDF)
"Noc múzeí a galérií" - Celoeurópsky projekt
- tlačová správa (PDF)
"Svet prírody a náboženstiev", edukačný program - Vlastivedné múzeum
- tlačová správa (PDF)
"Hravé múzeum", edukačný program - Vlastivedné múzeum
- tlačová správa (PDF)
"Deň ZEME", ZŠ Udiča
- tlačová správa (PDF)
"Samostatne a pritom spoločne - kúpele Nimnica - tlačová správa (PDF)
"Vzdelávací program s názvom NÁŠ REGIÓN"
- tlačová správa (PDF)
"Expedičná kamera"
- tlačová správa (PDF)
"Ponor sa do objavovania" - tlačová správa (PDF)
"Vyrobme si... korbáč" - tlačová správa (PDF)

2020

15.5.2019
Dekorácie z drôtu

Dňa 9. mája 2019 navštívili Vlastivedné múzeum v Považskej Bystrici v zriaďovateľskej pôsobnosti Trenčianskeho samosprávneho kraja žiaci šiesteho ročníka ZŠ sv. Augustína v Považskej Bystrici.