Zelený deň v Beluši

Zelený deň v Beluši

Zelený deň v Beluši

„tlačová správa“

 

V utorok 17. apríla 2018, pár dní pred oficiálnym dňom Zeme, navštívili vybraní pracovníci Vlastivedného múzea v Považskej Bystrici, v zriaďovateľskej pôsobnosti Trenčianskeho samosprávneho kraja ZŠ v Beluši, za účelom realizácie výchovno – vzdelávacích aktivít pri príležitosti Dňa Zeme.

Deň Zeme si základná škola v zriaďovateľskej pôsobnosti obce Beluša pripomenula akciou Zelený týždeň. Tento sviatok oficiálne pripadajúci na 22. apríl už niekoľko desaťročí upozorňuje širokú verejnosť na rozsiahle poškodzovanie životného prostredia a dôležitosť zachovania zemských zdrojov v čo najlepšom stave pre budúce generácie.

Stalo sa tradíciou, že Vlastivedné múzeum v Považskej Bystrici sa zapája do environmentálnych aktivít, ktorými vyjadruje svoje presvedčenie, že osud našej planéty nám nie je ľahostajný. Takýmto spôsobom sa snažíme každoročne priblížiť nevyhnutnosť ochrany životného prostredia už tým najmenším.

Výučba sa uskutočnila v priebehu dvoch vyučovacích hodín, počas ktorých boli pre žiakov druhého stupňa pripravené prednášky a k nim nadväzujúce praktické aktivity s účelom fixácie a uľahčenia zapamätania prednášaných tém.

Žiakom piateho a šiesteho ročníka bola prednesená prírodovedná prednáška „Liečivé rastliny“. Botanička vlastivedného múzea s pomocou powerpointovej prezentácie deťom priblížila čarovný svet byliniek a základy fytoterapie. Naučili sa, ako správne zbierať, sušiť, uskladňovať a spracovávať liečivé rastlinky tak, aby si zachovali svoju liečivú  silu. Prednáška bola  spojená  s praktickými ukážkami bylinných produktov a ochutnávkou  troch  druhov  bylinkových  čajov. Žiaci si všímali ich rozdielnu vôňu, sfarbenie a chuť, čím si precvičili zmyslové vnemy. Na konci hlasovali za čaj, ktorý im chutil najviac.

Pre žiakov siedmeho ročníka si pripravila zoologička múzea tému „Separuješ sa od separácie odpadov?“, v ktorej sa venovala problematike odpadového hospodárstva. Poukázala   na   environmentálne,   sociálne   i  ekonomické  výhody  separovania  odpadov.  Žiaci  sa  dozvedeli,  ako  negatívne  vplývajú  odpady na pôdu, vodu, ovzdušie, či živé organizmy. Prednáška bola spojená s praktickou aktivitou triedenia rôznych druhov odpadu podľa doby rozložiteľnosti.

Fotogaléria

12 fotografií