Aj cez prázdniny tvorivo a náučne v múzeu

Aj cez prázdniny tvorivo a náučne v múzeu

Aj cez prázdniny tvorivo a náučne v múzeu

(tlačová správa)

Dňa 3. júla  2018 navštívili deti  z Denného tábora zo Základnej školy v Považskej Teplej regionálnu kultúrnu inštitúciu Vlastivedné múzeum v Považskej Bystrici, v zriaďovateľskej pôsobnosti Trenčianskeho samosprávneho kraja.

Pre prázdninujúce deti bol pripravený pestrý program. Úvod návštevy patril edukačnému programu „Hrady“, v ktorom etnológ múzea oboznámil deti formou powerpointovej prezentácie s problematikou vývoja hradov na našom území od hradísk až po samotné kamenné hrady. Zároveň im objasnil dôvody ich zániku v priebehu 17. a 18. storočia. Súčasťou prezentácie boli aj dve videá zachytávajúce teoretickú rekonštrukciu a vzhľad hradov Hričov a Divín v období pred ich zánikom. V závere prednášky si deti s nadšením prezreli fragment úlomku krbovej kachlice z hričovského hradu.

Po krátkej prestávke, počas ktorej mali dievčatá a chlapci možnosť ochutnať letné nápoje pripravené z liečivých byliniek,  nasledovala prehliadka stálej expozície vlastivedného múzea „Prechádzka našou prírodou“. V rámci nej sa malí návštevníci zoznámili s najznámejšími predstaviteľmi fauny nášho regiónu.

V druhej časti programu boli pre deti pripravené 3 stanovištia, na ktorých si  formou  workshopu  mohli vyrobiť pomocou  techniky decoupage dekoratívne poháre, z farebnej ovčej vlny plstené „mydielko vo svetri“ a na poslednom stanovišti maľovali na ploché kamienky rôzne motívy zvierat a kvetín. Tvorivé aktivity sa tešili veľkému záujmu a deti si domov odniesli vlastnoručne vyrobené dekoratívne predmety.

Poslednou časťou  návštevy múzea bola prehliadka aktuálne prebiehajúcej výstavy „Čaro modrotlače“, prostredníctvom ktorej sa dozvedeli o tradičnej technike farbenia látok. Súčasťou prehliadky bola náučná prezentácia spojená s krátkym videom, v ktorom ich s modrotlačovou technológiou oboznámil aktívny mladý farbiar Peter Trnka z Ivanky pri Dunaji.

            Prázdninového dopoludnia v múzeu sa zúčastnilo 25 detí denného prázdninového tábora v sprievode 2  pedagogických pracovníčok .

Na tvorivých dielňach pre deti sa finančne podieľal zriaďovateľ múzea Trenčiansky samosprávny kraj a Fond mikroprojektov pri Európskom fonde regionálneho rozvoja.

 

V Považskej Bystrici 3. 7. 2018

Ing. Monika Roncová,  Vlastivedné múzeum v Považskej Bystrici

Fotogaléria

20 fotografií