Ako sme sa učili separovať i drôtovať

Ako sme sa učili separovať i drôtovať

Ako sme sa učili separovať i drôtovať

(tlačová správa)

 

Dňa 8.11.2018 pripravilo Vlastivedné múzeum v Považskej Bystrici, v zriaďovateľskej pôsobnosti Trenčianskeho samosprávneho kraja, pre žiakov ZŠ Slopná tvorivo – edukačný program. Bol realizovaný vďaka projektu „Múzeum v škole“, na ktoré získalo vlastivedné múzeum v roku 2018 finančnú dotáciu z Ministerstva kultúry SR (dotačný program „Kultúrne poukazy“).

V prvej časti sa zoologička múzea prostredníctvom powerpointovej prezentácie s názvom ´Separuješ sa od separácie odpadov?´ venovala problematike odpadového hospodárstva. Minimalizuj, opäť využi a recykluj – kľúčové slová, na ktoré by sme nemali zabúdať, pretože tvoriť čo najmenej odpadu a správne ho separovať by mal byť náš životný štýl. Poukázala na environmentálne, sociálne i ekonomické výhody separovania odpadov. Žiaci sa dozvedeli, ako negatívne vplývajú odpady, najmä tie nelegálne uložené, na pôdu, vodu, ovzdušie a živé organizmy. Taktiež sa naučili, že i doma si  môžeme vyrobiť kvalitné organické hnojivo – kompost. Na záver si pripomenuli, aké druhy odpadov patria do zeleného, žltého, modrého i červeného kontajnera.

Z dôvodu lepšej fixácie naučených poznatkov bola pre deti pripravená aj praktická časť. Pozostávala v správnom vytvorení „pyramídy rôznych komodít odpadkov“ podľa doby ich rozložiteľnosti.

Druhá časť programu bola zameraná na kreatívnu činnosť. Žiaci sa oboznámili s prácou s drôtom, a za pomoci lektorov z vlastivedného múzea si vyrobili pekné dekoratívne predmety – motýlika, vážku či pavúka.

Žiakov pripravený program zaujal, spontánne sa zapájali do environmentálnej prednášky a počas zhotovovania drôtovaných výrobkov bola viditeľná ich manuálna zručnosť a šikovnosť.

Tvorivo – edukačného programu sa zúčastnilo 22 detí a 3 dospelí.

 

 

V Považskej Bystrici dňa 8. 11. 2018

Ing. Zuzana Čižmáriková, Vlastivedné múzeum v Považskej Bystrici

 

Fotogaléria

32 fotografií