Denný tábor "Letné dvory" zo Základnej školy Nemocničná v Považskej Bystrici

Dňa 2. júla  2018 navštívili deti  z Denného tábora „Letné dvory“ zo Základnej školy Nemocničná v Považskej Bystrici regionálnu kultúrnu inštitúciu Vlastivedné múzeum v Považskej Bystrici, v zriaďovateľskej pôsobnosti Trenčianskeho samosprávneho kraja.

Pre prázdninujúce deti bol pripravený pestrý program. V úvode sa oboznámili s aktuálne prebiehajúcou výstavou „Čaro modrotlače“, prostredníctvom ktorej sa dozvedeli o tradičnej technike farbenia látok. Súčasťou prehliadky bola náučná prezentácia spojená s krátkym videom, v ktorom ich s modrotlačovou technológiou oboznámil aktívny mladý farbiar Peter Trnka z Ivanky pri Dunaji.

Po krátkej prestávke, počas ktorej mali dievčatá a chlapci možnosť ochutnať letné nápoje pripravené z liečivých byliniek,  nasledovala prehliadka stálej expozície vlastivedného múzea „Prechádzka našou prírodou“. V rámci nej sa malí návštevníci zoznámili s najznámejšími predstaviteľmi fauny nášho regiónu.

V druhej časti programu boli pre deti pripravené 3 stanovištia, na ktorých si  formou  workshopu  mohli vyrobiť pomocou  techniky decoupage dekoratívne poháre, z farebnej ovčej vlny plstené „mydielko vo svetri“ a na poslednom stanovišti maľovali na ploché kamienky rôzne motívy zvierat a kvetín. Tvorivé aktivity sa tešili veľkému záujmu a deti si domov  odniesli vlastnoručne vyrobené dekoratívne predmety.

            Prázdninového dopoludnia v múzeu sa zúčastnilo 25 detí denného prázdninového tábora v sprievode 2  pedagogických pracovníčok .

Na tvorivých dielňach pre deti sa finančne podieľal zriaďovateľ múzea Trenčiansky samosprávny kraj a Fond mikroprojektov pri Európskom fonde regionálneho rozvoja.

 

V Považskej Bystrici 2. 7. 2018

Ing. Monika Roncová,  Vlastivedné múzeum v Považskej Bystrici