Deti z Centra voľného času strávili dopoludnie v múzeu

Deti z Centra voľného času strávili dopoludnie v múzeu

Deti z Centra voľného času strávili dopoludnie v múzeu

 

(správa z podujatia)

 

           

            V utorok 28. 8. 2018 navštívili deti z Centra voľného času Vlastivedné múzeum v Považskej Bystrici. Múzejníci pripravili pre nich bohatý náučno – tvorivý program.

            V úvodnej dielničke si za pomoci inštruktorov mohli vyrobiť ceruzku zdobenú šúpolienkovou hlavičkou – dievčatá si vyrábali šúpolienky s dlhými konopnými vláskami a chlapci zasa hlavy s krátkymi, no moderne upravenými vlasmi.

Po krátke prestávke nasledovala prednáška etnológa J. Mihálika o stredovekých hradoch - oboznámil deti s problematikou vývoja hradov na našom území od hradísk až po samotné kamenné hrady. Súčasťou prezentácie boli aj dve videá zachytávajúce teoretickú rekonštrukciu a vzhľad hradov Hričov a Divín v období pred ich zánikom.

Po historicko – regionálnom vzdelávaní nasledovala opäť tvorivá činnosť. Etnologička P. Rágulová oboznámila mládež s priebehom valaskej kolonizácie v Uhorsku a jej stopami v našej národnej kultúre. Valasi priniesli so sebou svojráznu kultúru, charakteristickú najmä salašníctvom. Ovca sa stala pre náš región dôležitým hospodárskym zvieraťom, produkujúcim najmä mlieko a vlnu. Ovčia  vlna patrí medzi ekologické materiály, z ktorej sa dajú vyrobiť odevy, prikrývky, obuv, tašky, klobúky, ale aj rôzne dekoratívne predmety. Prázdninujúce deti si prostrednítvom jednoduchej techniky plstenia za mokra vyrobili tzv. mydielko vo svetri.

            Deťom z Centra voľného času sa prázdninové dopoludnie v múzeu páčilo. Domov si odnášali spoločné zážitky, vedomosti, získané zručnosti, no najmä svoje originálne výrobky – šúpolienkovú ceruzku a plstené mydielko.

Podujatia sa v priestoroch vlastivedného múzea zúčastnilo 15 detí denného tábora v sprievode 2 vychovávateľov.

 

Tvorivé dielne plstenia boli realizované na základe projektu Samostatne a pritom spoločne, ktorý finančne podporil Európsky fond regionálneho rozvoja a Trenčiansky samosprávny kraj.

 

 

V Považskej Bystrici dňa 28. 8. 2018, Mgr. Petronela Rágulová, PhD.

Vlastivedné múzeum v Považskej Bystrici

 

 

Fotogaléria

42 fotografií