Kde bolo, tam bolo ... vznikla raz jedna republika

Kde bolo, tam bolo ... vznikla raz jedna republika

Kde bolo, tam bolo ... vznikla raz jedna republika

(prednáška k 100. výročiu vzniku ČSR)

 

Blížiace sa výročie vzniku Československej republiky bolo podnetom k uskutočneniu prednášok mapujúcich udalosti spred sto rokov, ktoré významne ovplyvnili politický a spoločenský vývoj na našom území.

Prednáška pod záštitou Vlastivedného múzea v Považskej Bystrici, v zriaďovateľskej pôsobnosti Trenčianskeho samosprávneho kraja sa uskutočnila dňa 17. októbra 2018 pre žiakov ôsmeho a deviateho ročníka Základnej školy v Beluši. Dvoch po sebe idúcich prednášok sa zúčastnilo spolu 109 detí a 6 pedagógov.

Prezentácia historičky Mgr. Lenky Abaffyovej, PhD. bola zameraná na hlavné postavy zahraničného odboja (M. R. Štefánik, T. G. Masaryk), formovaniu „československej“ identity doma i v zahraničí,  ako aj dedičstvu tzv. prvej republiky. Zámerom prednášky bolo poukázať na dobrodružstvo dejín, teda na to, ako môžeme osobnou angažovanosťou a občianskou aktivitou i my tvoriť „veľké dejiny“.

Edukačný program patril do cyklu Múzeum v škole, ktorý vlastivedné múzeum realizuje s finančnou podporou Ministerstva kultúry Slovenskej republiky.

 

 

V Považskej Bystrici dňa 19. 10. 2018, Mgr. Lenka Abaffyová, PhD.

 

Fotogaléria

8 fotografií