Keď láska bola tabu

Keď láska bola tabu

Keď láska bola tabu

 

(správa o podujatí)

 

 

 

Vlastivedné múzeum v Považskej Bystrici v zriaďovateľskej pôsobnosti Trenčianskeho samosprávneho kraja pripravilo dňa 22. 11. 2018 pre žiakov Spojenej školy internátnej v Považskej Bystrici prednášku o ľudových tradíciách s názvom Keď láska bola tabu.

Prednášajúca dr. Rágulová porozprávala žiakom, že kedysi bol svet žien a mužov viac oddelený a mnohé veci sa tabuizovali. Dievky utvárali dievocké spolky a mládenci zasa mládenecké. Čo sa týka citového života, očakávala sa iniciatíva od muža. Mládenci chodili spolu na zálety, vohľady. K intímnym kontaktom pred svadbou dochádzalo, no tehotenstvo ženy bolo nežiaduce. Keď chcel muž požiadať o ruku ženy, konali sa pytačky. Ešte pred svadbou sa prevážalo veno nevesty, čo bol jej podiel z dedičstva. Svadby bývali niekoľkodňové s početnými účastníkmi. V minulosti sa množstvo manželstiev uzatváralo „z rozumu“ napr. kvôli majetku, pozemkom... Vzťahy v rodinách bývali komplikované, bežné bolo fyzické násilie, no napriek tomu platila zásada vydržať „spolu v dobrom aj v zlom“.

 

Prezentácia etnologičky (s využitím fotiek L. Sutton) prispela k rozšíreniu poznatkov z rodinnej a sexuálnej výchovy. Neformálneho vzdelávania sa zúčastnilo 21 žiakov v sprievode štyroch vyučujúcich. Prednáška patrila do programu „Múzeum v škole“ s finančnou dotáciou Ministerstva kultúry Slovenskej republiky.

 

––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

V Považskej Bystrici dňa 22. 11. 2018 

Mgr. Petronela Rágulová, PhD., Vlastivedné múzeum v Považskej Bystrici