Malí „džarkovia“ v múzeu

Malí „džarkovia“ v múzeu

Malí „džarkovia“ v múzeu

(tlačová správa)

 

Dňa 7. 12. 2018 navštívili Vlastivedné múzeum v Považskej Bystrici, v zriaďovateľskej pôsobnosti Trenčianskeho samosprávneho kraja, žiaci Základnej školy sv. Augustína v Považskej Bystrici.

Po príchode do múzea si deti prezreli aktuálne prebiehajúcu výstavu „Videl som všetky kostoly Slovenska“, ktorá formou bannerov, fotografií a veľkoplošnej mapy prezentuje kultúrne bohatstvo sakrálnej architektúry v Slovenskej republike.  Nasledovala krátka prezentácia s názvom „Drotárstvo“,  vďaka ktorej sa malí návštevníci dozvedeli o histórii drôtovania v našom regióne.

Potom sa už žiaci s chuťou pustili do kreatívnej činnosti a v  neformálnej atmosfére múzea si za pomoci lektoriek vyrobili jednoduché ozdoby z drôtu , podľa vlastného výberu - dekoratívne motýle, vážky, náramky......

Vďaka tvorivej dielni sa deti oboznámili s jednoduchými  technikami práce s drôtom a spoznali základné drotárske náradie.

Tvorivej dielne drôtovania sa vo vlastivednom múzea zúčastnilo 18 žiakov 2. ročníka v sprievode pani vychovávateľky.

Program patril do série edukačných programov s názvom Múzeum v škole, na realizáciu ktorého finančne prispieva Ministerstvo kultúry Slovenskej republiky.

 

V Považskej Bystrici dňa 12. 12. 2018

Vlastivedné múzeum v Považskej Bystrici

 

Fotogaléria

20 fotografií