Otvorenie výstavy Videl som všetky kostoly Slovenska

Otvorenie výstavy Videl som všetky kostoly Slovenska

Vlastivedné múzeum sprístupnilo úspešnú výstavu o slovenských kostoloch

 

(správa z podujatia)

 

 

Dňa 12. septembra 2018 sa konala v priestoroch Vlastivedného múzea v Považskej Bystrici  v zriaďovateľskej pôsobnosti Trenčianskeho samosprávneho kraja slávnostná vernisáž výstavy "Videl som všetky kostoly Slovenska"

Výstava vznikla na základe realizovaného fotoprojektu pána Zdenka Dzurjanina, ktorý navštívil každú slovenskú obec a odfotil každý slovenský kostol. Počas rokov 2008-2015 zdokumentoval a zachytil všetky existujúce kostoly, kaplnkám a modlitebniam sa zvlášť nevenoval. Obdivuhodné úsilie Zdenka Dzurjanina o digitalizáciu kresťanských kostolov na Slovensku podporil pán Pavol Demeš, a tak v jeho kurátorskej koncepcii vznikla unikátna výstavná prezentácia sakrálnych objektov. Pozornosť návštevníkov púta najmä veľkorozmerná mapa s vyobrazením všetkých takmer 4200 kostolov (rimskokatolíckych, gréckokatolíckych, pravoslávnych, evanjelických a kalvínskych), pričom v mozaike sa každý snaží nájsť "ten svoj". Na základe jedinečného projektu vznikla aj internetová stránka kostolyslovenska.sk, ponúkajúca záujemcom viac informácií a možnosti vyhľadávania vytypovaných sakrálnych stavieb.

 

Slávnostného otvorenia výstavy sa v priestoroch vlastivedného múzea zúčastnili zástupcovia Trenčianskeho samosprávneho kraja, Krajského zastupiteľstva TSK, Mesta Považská Bystrica, kultúrnych inštitúcií, evanjelickej cirkevnej obce a ďalší návštevníci.

 

Výstava je sprístupnená v priestoroch Vlastivedného múzea v Považskej Bystrici do 15. decembra 2018 v pracovných dňoch od 7.-15:00, pričom posledný vstup je o 14:30. Návštevníci si môžu zakúpiť aj pamätnú pohľadnicu  s mapou kostolov, kúpou ktorej podporia dokumentačné aktivity p. Dzurjanina na zachovanie kultúrneho dedičstva Slovenska.

 

Výstava "Videl som všetky kostoly Slovenska" bola sprístupnená v priestoroch považkobystrického múzea v rámci celoslovenského podujatia Dni európskeho kultúrneho dedičstva.

 

 

 

V Považskej Bystrici dňa 13. 9. 2018, Mgr. Petronela Rágulová, PhD.

Vlastivedné múzeum v Považskej Bystrici

 

Fotogaléria

26 fotografií