Prechádzky lesom ZŠ Jasenica

Prechádzky lesom ZŠ Jasenica

Na potulkách prírodou

(tlačová správa)

 

Dňa 18. 4. 2018 navštívili priestory Vlastivedného múzea v Považskej Bystrici, v zriaďovateľskej pôsobnosti Trenčianskeho samosprávneho kraja, žiaci zo ZŠ obce Jasenica. Pre návštevníkov pripravený edukačný program bol zameraný na spoznávanie živočíchov a húb v našich lesoch.

Zoologička múzea Ing. Zuzana Čižmáriková deťom prostredníctvom powerpointovej prezentácie predstavila živočíšnych obyvateľov lesov. Dozvedeli sa zaujímavé informácie o ich morfológii, spôsobe života a správaní. V závere prednášky sa snažili na základe prehraných zvukových prejavov vybraných živočíchov uhádnuť, o aký druh sa jedná. Pre lepšiu fixáciu učiva si spomínané zvieratká mohli pozrieť zblízka, vďaka vystaveným dermoplastickým preparátom.

Po krátkej prestávke nasledovala mykologická prednáška, ktorej cieľom bolo oboznámiť žiakov s touto veľmi zaujímavou ríšou organizmov. Zistili, aký dôležitý význam majú  v lesných ekosystémoch i pre človeka. Naučili sa poznávať bežné druhy húb a zásady ich správneho zberu. Na názorných ukážkach exikátov húb si všímali deti rozdiely medzi drevokaznými a terestrickými druhmi. Taktiež mali možnosť prelistovať si atlasy húb a učiť sa správne používať tieto dôležité príručky pre každého nadšenca mykológie.

Deti prírodovedne ladený program zaujal, zoologičke kládli otázky a spontánne sa zapájali do výučbového procesu.

Prednášky sa zúčastnilo 18 detí z 3. a 4. ročníka v sprievode 2 vyučujúcich.

 

 

V Považskej Bystrici dňa 18. 4. 2018

Ing. Zuzana Čižmáriková, Vlastivedné múzeum v Považskej Bystrici

Fotogaléria

8 fotografií