Predvianočné tvorivé dopoludnie v Domaniži

Predvianočné tvorivé dopoludnie v Domaniži

Predvianočné tvorivé dopoludnie

(tlačová správa)

 

Dňa 11.12. 2018 pripravilo Vlastivedné múzeum v Považskej Bystrici, v zriaďovateľskej pôsobnosti Trenčianskeho samosprávneho kraja, pre žiakov ZŠ Domaniža predvianočné tvorivé dopoludnie , ktoré bolo realizované vďaka projektu „Múzeum v škole“, na ktoré získalo vlastivedné múzeum v roku 2018 finančnú dotáciu z Ministerstva kultúry SR (dotačný program „Kultúrne poukazy“).

Po úvodnej prezentácii,  s názvom „Drotárstvo“,  vďaka ktorej sa žiaci 2. a 3. ročníka dozvedeli o histórii drôtovania v našom regióne,  sa deti pustili do samotného tvorenia. Oboznámili sa s prácou s drôtom a základným pracovným náradím, ktoré je potrebné k tejto činnosti. Za pomoci lektorov z vlastivedného múzea si vyrobili pekné dekoratívne predmety – motýlikov a vážky.

 Po prestávke nasledovala tvorivá aktivita pre žiakov 4. a 5. ročníka, v úvode ktorej sa jej účastníci oboznámili s možnosťami využitia kukuričného šúpolia na tradičné remeselné techniky a následne si zhotovili ceruzku zdobenú šúpolienkovou hlavičkou – dievčatá si vytvorili šúpolienky s dlhými konopnými vláskami a chlapci zasa hlavy s krátkymi, no moderne upravenými vlasmi.

Žiakov pripravený program zaujal, spontánne sa zapájali do kreatívnej činnosti a počas zhotovovania drôtovaných výrobkov  a výrobkov zo šúpolia bola viditeľná ich manuálna zručnosť a šikovnosť.

Tvorivo – edukačného programu sa zúčastnilo 70 detí a 4 dospelí.

 

 

V Považskej Bystrici dňa 17. 12. 2018

 

Vlastivedné múzeum v Považskej Bystrici

 

 

Fotogaléria

12 fotografií