Spoznávame liečivé rastlinky

Spoznávame liečivé rastlinky

Spoznávame liečivé rastlinky

(tlačová správa)

 

V stredu 13. júna 2018 navštívili Vlastivedné múzeum v Považskej Bystrici,  v zriaďovateľskej pôsobnosti Trenčianskeho samosprávneho kraja, žiaci 5. ročníka V. ZŠ  Slovenských partizánov v Považskej Bystrici.

Blížiaci sa záver školského roka využili ako vhodnú príležitosť na neformálne vzdelávanie, ktoré im bolo odmenou za celoročne vynaložené úsilie. Botanička vlastivedného múzea Mgr. Prengelová deťom priblížila tajomný svet byliniek a oboznámila ich so zázračnými účinkami najznámejších z nich.  Pomocou powerpointovej prezentácie, názorných ukážok rastlín a odbornej literatúry si žiaci osvojili základné poznatky z oblasti fytoterapie. Naučili sa, ako správne zbierať, sušiť, uskladňovať a spracovávať liečivé rastlinky tak, aby si zachovali svoju liečivú  silu. Teoretické poznatky boli doplnené o praktické poznávanie čerstvých aj sušených byliniek, ktoré prispelo k lepšej fixácii učiva. Na záver mali možnosť ochutnať dva druhy bylinkových čajíkov pripravených z čerstvej medovky a pŕhľavy. Nadobudnuté vedomosti si budú môcť overiť v tajničke a doplňovačkách, ktoré dostali pri odchode z múzea.

Téma liečivých rastlín žiakov zaujala, prednášajúcej kládli veľa otázok a svojimi skúsenosťami s bylinkami sa živo zapájali do netradičného vzdelávania.

Muzeálneho vzdelávania sa zúčastnilo 20 detí v sprievode pani učiteľky. Pripravený edukačný program bol súčasťou cyklu s názvom „Múzeum v škole“.

 

 

 

 

V Považskej Bystrici, dňa 13. 6. 2018

Mgr. Paulína Prengelová, Vlastivedné múzeum v Považskej Bystrici

Fotogaléria

8 fotografií