Svetové náboženstvá ZŠ sv.Augustína

Svetové náboženstvá ZŠ sv.Augustína

 

Náboženstvá sveta

( tlačová správa )

 

Dňa 10. 4. 2018 navštívili žiaci Základnej školy sv. Augustína Vlastivedné múzeum v Považskej Bystrici za účelom vzdelávania sa o svetových náboženstvách.

Prednášku spojenú s počítačovou prezentáciou mala dr. Rágulová, etnologička a religionistka. V úvode sa zamerala na prvotné náboženské formy (animizmus, fetišizmus, totemizmus, manizmus, či mágiu). V ďalšej časti sa venovala známym ázijským náboženským systémom – hinduizmu, buddhizmu, taoizmu a konfucianizmu. Samostatne sa predstaveniu dvoch monoteistických relígií – judaizmu a islamu. Prednášajúca vysvetlila žiakom negatívne dôsledky náboženskej intolerancie a vyzvala mladých ľudí k tolerantnému postoju k veriacim iných náboženstiev.

Neformálneho vzdelávania sa v priestoroch vlastivedného múzea zúčastnilo 29 žiakov 7. ročníka v sprievode 2 vyučujúcich.

 

 

V Považskej Bystrici 10. 4. 2018, Mgr. Petronela Rágulová, PhD.

Vlastivedné múzeum v Považskej Bystrici

 

 

Fotogaléria

6 fotografií