Učíme sa drôtovať v ZŠ Dolná Mariková

Učíme sa drôtovať v ZŠ Dolná Mariková

Učíme sa drôtovať v ZŠ Dolná Mariková

( správa o podujatí )

 

         Dňa 21. júna 2018 navštívili vybraní pracovníci Vlastivedného múzea v Považskej Bystrici, v zriaďovateľskej pôsobnosti Trenčianskeho samosprávneho kraja, Základnú školu Dolná Mariková.

         Deti sa v rámci krúžku „šikovných rúk“ oboznámili so základnými technikami tvorivej dielne umeleckého drôtovania. Pomocou lektoriek sa učili ako správne ohýbať a tvarovať drôt a vykúzliť z neho tzv. stromčeky šťastia podľa vlastnej fantázie.

         Tvorivej dielne drôtovania v priestoroch ZŠ Dolná Mariková  sa zúčastnilo 14 detí v sprievode  pani učiteľky.

Program patril do série edukačných programov s názvom Múzeum v škole, na realizáciu ktorého finančne prispieva Ministerstvo kultúry Slovenskej republiky.

 

V Považskej Bystrici dňa 22. júna 2018

Mgr. Paulína Prengelová, Vlastivedné múzeum v Považskej Bystrici

 

 

Fotogaléria

16 fotografií