Hrady kedysi a dnes

Hrady kedysi a dnes

Hrady kedysi a dnes

(tlačová správa)

 

Dňa 24. 1. 2019 navštívili Vlastivedné múzeum v Považskej Bystrici v zriaďovateľskej pôsobnosti Trenčianskeho samosprávneho kraja žiaci  ZŠ sv. Augustína v Považskej Bystrici. Počas prednášky s názvom „Život na hradoch“ etnológ múzea Mgr. Mihálik oboznámil návštevníkov s problematikou vývoja hradov na našom území, od ich vývoja z hradísk cez jednotlivé stavebné etapy v románskom, gotickom, renesančnom slohu až po ich zánik. Deti sa dozvedeli  aj o typológii  rozoznávania rôznych druhov hradnej  architektúry. Ďalšia časť prezentácie bola zameraná na život v stredovekých hradoch, kde sa dozvedeli základné informácie o vykurovaní, osvetľovaní, svetskom živote, hygiene, rozdieloch medzi studňami a cisternami, stravovaní a o trávení voľného  času.

 Posledná časť prezentácie bola zameraná na dnešnú záchranu a znovuzrodenie hradných ruín s príkladom konzervácie zrúcaniny hradu Hričov, keďže etnológ múzea zároveň pôsobí v Združení priateľov Hričovského hradu a aktívne sa venuje záchrane hradu od roku 2010. Počas prednášky sa žiaci dozvedeli informácie o postupoch, problémoch a zásadách pri konzervácii hradných ruín. Z príkladu archeologických výskumov si žiaci mohli pozrieť úlomok gotickej tehly z hradu Hričov, ako aj črepy a ľudskú lebku z hradu Lietava. Na záver prezentácie si žiaci pozreli krátke video, ktoré zachytáva stav a podobu  hradu Hričov pred jeho zánikom. Mladých poslucháčov prednáška zaujala a spontánne kládli množstvo otázok.

Edukačný program patril do cyklu Múzeum v škole, ktorý vlastivedné múzeum realizuje s finančnou podporou Ministerstva kultúry Slovenskej republiky. Zúčastnilo sa ho 21 detí štvrtého ročníka v sprievode triednej pani učiteľky.

 

 

 

Vlastivedné múzeum v Považskej Bystrici, Mgr. Jozef Mihálik, 24. 1. 2018

 

 

 

Fotogaléria

8 fotografií