Na prechádzke prírodou so ZŠ sv. Augustína

Na prechádzke prírodou so  ZŠ sv. Augustína

Na prechádzke prírodou so  ZŠ sv. Augustína

 (tlačová správa)

 

Dňa 15. mája 2019 pripravilo Vlastivedné múzeum v Považskej Bystrici, v zriaďovateľskej pôsobnosti Trenčianskeho samosprávneho kraja, pre žiakov ZŠ sv. Augustína v Považskej Bystrici, edukačný program zameraný na spoznávanie fauny nášho regiónu „Prechádzka našou prírodou“.

Biologička múzea Mgr. Paulína Prengelová predstavila deťom živočíchy, ktoré žijú v našich lesoch i obyvateľov vôd a ich brehov. Prostredníctvom počítačovej prezentácie sa žiaci dozvedeli zaujímavé informácie zo života medveďa, diviaka, srnca, zajaca, líšky, sojky, kukučky, hlucháňa, kačky, bociana, labute, čajky a ďalších živočíchov. Žiakov interaktívne spracovaná téma veľmi zaujala, spontánne sa zapájali do prednášky, kládli otázky a taktiež sa podelili o svoje zážitky a skúsenosti so spomínanými zvieratami.

Po ukončení teoretickej časti si prezreli zvieratká nášho okresu i zblízka prostredníctvom dermoplastických preparátov vystavených v našej zmodernizovanej stálej expozícii „Prechádzka našou prírodou“.

Edukačného programu „Prechádzka našou prírodou“ sa zúčastnilo 22 žiakov tretieho ročníka v sprievode pani učiteľky.

 

Dňa 15. 5. 2019, Mgr. Paulína Prengelová, Vlastivedné múzeum v Považskej Bystrici

Fotogaléria

16 fotografií