Praktická ochrana pamiatok

Praktická ochrana pamiatok

Praktická ochrana pamiatok

(správa o podujatí)

 

 

Dňa 30. 04. 2019 navštívili žiaci ZŠ Gorazdova z Púchova kultúrnu inštitúciu Vlastivedné múzeum v Považskej Bystrici za účelom doplňujúceho vzdelávania o regionálnej histórii a ochrane hmotných kultúrnych pamiatok.

Etnológ múzea, a zároveň predseda Združenia priateľov Hričovského hradu, Mgr. Jozef Mihálik sprístupnil žiakom výstavu „Oživovanie hradov“, ktorá sa zaoberá problematikou záchrany hradných zrúcanín na Slovensku. Banerová výstava je spoločnou formou prezentácie práce viacerých občianskych združení, zoskupených do spoločného celoslovenského združenia Zachráňme hrady. Po prvýkrát je výstava doplnená aj o autentické archeologické nálezy z okolitých hradov: Bystrica, Lednica, Hričov, Lietava, Blatnica a Sklabiňa. Artefakty prezentujú úžitkovú keramiku, stavebné materiály, dobové vyobrazenia, ľudské lebky, mince, ozdoby a pracovné náradie. V závere prehliadky výstavy si žiaci pozreli päť kratších videoukážok z hradov Hričov a Lietava.

V druhej časti múzejnej edukácie nasledovala odborná prednáška Mgr. Mihálika s názvom „Praktická ochrana pamiatok“. Prednášajúci oboznámil študentov s terminológiou hmotných, nehmotných, hnuteľných, nehnuteľných pamiatok a vysvetlil im rozdiel medzi reštaurovaním a konzervovaním. Žiaci mali možnosť pozrieť si pozitívne príklady rekonštrukcie pamiatok -   kaštieľ Oponice, hrad Budatín, či solivar v Prešove. Prednášajúci ich oboznámil aj s nevhodnými postupmi pri rekonštrukciách – na príklade zámku Vígľaš. V záverečnej časti stretnutia oboznámil žiakov Mgr. Mihálik, na základe vlastnej skúsenosti, s jednotlivými fázami postupnej záchrany hradu Hričov od roku 2010 až 2018.

            Neformálneho vzdelávania sa v priestoroch vlastivedného múzea zúčastnilo 14 žiakov 9. ročníka v sprievode dvoch pedagógov.

 

 

 

V Považskej Bystrici 30. 4. 2019, Mgr. Jozef Mihálik,

Vlastivedné múzeum v Považskej Bystrici

 

 

Fotogaléria

12 fotografií