Spoznávame živočíšnych škodcov

Spoznávame živočíšnych škodcov

Spoznávame živočíšnych škodcov

 (tlačová správa)

 

V dňoch  27. mája a 30. mája 2019 si študenti Strednej priemyselnej školy v Považskej Bystrici vypočuli v priestoroch Vlastivedného múzea v Považskej Bystrici v zriaďovateľskej pôsobnosti Trenčianskeho samosprávneho kraja prírodovednú prednášku Mgr. Paulíny Prengelovej na tému  ´Živočíšni škodcovia´.

Prostredníctvom komentovanej prezentácie sa dozvedeli o najvýznamnejších škodcoch drevín, kultúrnych plodín i prenášačoch chorôb.

Mnohé zo spomenutých živočíchov patria medzi invázne druhy, ktoré majú potenciál rýchlo sa šíriť a negatívne ovplyvňovať populácie našich pôvodných druhov a pôvodné biotopy. Pochádzajú najčastejšie z amerického kontinentu, Ázie a iných častí sveta. Invázne druhy živočíchov sú konkurenčne silnejšie a nemajú prirodzených nepriateľov, čo umožňuje ich šírenie na úkor našich pôvodných druhov živočíchov. Medzi takýchto „nepozvaných hostí“ z radu živočíšnych škodcov patrí u nás napr. vijačka krušpánová (Ázia), ploskáčik pagaštanový (Macedónsko), lienka východná (Ázia), obrubnica americká (Amerika), slizovec iberský (Pyrenejský poloostrov), pásavka zemiaková (Amerika), kopýtko prirastené (Čierne, Kaspické more) a iné. Prednáška bola doplnená aj o praktické ukážky rastlín napadnutých živočíšnymi škodcami hrčiarkou dubienkovou, hrčiarkou ružovou, byľomorom bukovým a nosáčikom lieskovým i zoologické preparáty zo zbierok vlastivedného múzea (lienka východná, pásavka zemiaková, kliešť obyčajný). V závere si pozreli video o negatívnom dopade invázneho škodcu kopýtka prirasteného a  o kliešťovi obyčajnom – prenášačovi nebezpečných ochorení - lymskej boreliózy a kliešťovej encefalitídy.

Prednášky ´Živočíšni škodcovia´ sa zúčastnilo 57 študentov a 3 pedagógovia Strednej priemyselnej školy v Považskej Bystrici.

 

Dňa 30. 5. 2019, Mgr. Paulína Prengelová

Vlastivedné múzeum v Považskej Bystrici

Fotogaléria

16 fotografií