Svet detských hračiek

Svet detských hračiek

Svet detských hračiek

(správa)

 

                Dňa 18. 2. 2019 usporiadalo Vlastivedné múzeum v Považskej Bystrici pre žiakov 1. ročníka Základnej školy v Dolnej Marikovej náučnú prezentáciu s názvom Svet detských hračiek. Prednášajúcou bola Mgr. Petronela Rágulová, PhD. z Vlastivedného múzea v Považskej Bystrici.

            Prednášajúca oboznámila deti s históriou hračiek – od pravekých, stredovekých až po novodobé hračky. O najstarších hračkách sa dozvedáme na základe archeologických nálezov (kamenné figúrky, drobné náradie). Stredoveké hračky boli obľúbené najmä u panských vrstiev spoločnosti (hojdací koník, stavebnice, kuchynky, atď.). Samostatnou kategóriou hračiek sú hračky ľudových vrstiev, vyrábané prevažne z dreva, hliny, textílií, či kukuričného šúpolia. Žiakov zaujali aj krátke príbehy vzniku tzv. kultových hračiek – plyšového macka, bábiky Barbie, mončičáka, céčok a  stavebnice Lego. Prednášajúca vyzdvihla aj pozitívny vplyv bábkového divadla na vývoj detského intelektu.

            Prednášky, doplnenej o ukážky autentických starých hračiek z múzejného fondu, sa zúčastnilo 21 žiakov 1. ročníka v sprievode jednej vyučujúcej.

 

V Považskej Bystrici 22. 2. 2019,

Mgr. Petronela Rágulová, PhD., Vlastivedné múzeum v Považskej Bystrici

Foto: Mgr. Monika Melicheríková, ZŠ Dolná Mariková