Tvorili sme zo šúpolia

Tvorili sme zo šúpolia

Tvorili sme zo šúpolia

(tlačová správa)

 

Dňa 7. 2. 2019 pripravilo Vlastivedné múzeum v Považskej Bystrici  v zriaďovateľskej pôsobnosti Trenčianskeho samosprávneho kraja pre žiakov zo Základnej školy sv. Augustína v Považskej Bystrici tvorivé podujatie realizované vďaka projektu „Múzeum v škole“, na ktoré získalo múzeum finančnú dotáciu z Ministerstva kultúry SR (dotačný program „Kultúrne poukazy“).

V úvode tvorivej dielne etnologička múzea oboznámila deti  s možnosťami využitia kukuričného šúpolia na tradičné remeselné techniky a následne si žiaci s pomocou lektorov z vlastivedného múzea vyrobili pekné dekoratívne predmety – ceruzky zdobené šúpolienkovou hlavičkou – dievčatá si vytvorili šúpolienky s dlhými konopnými vláskami a chlapci zasa hlavy s krátkymi, no moderne upravenými vlasmi.

Žiakov pripravený program zaujal, spontánne sa zapájali do kreatívnej činnosti a počas zhotovovania výrobkov zo šúpolia bola viditeľná ich manuálna zručnosť a šikovnosť.

Tvorivo – edukačného programu sa zúčastnilo 22 detí 4. ročníka v sprievode pani učiteľky.

 

 

V Považskej Bystrici dňa 8. 2. 2019

Vlastivedné múzeum v Považskej Bystrici

 

Fotogaléria

16 fotografií