Tvoríme z dreva a učíme sa o hradoch

Tvoríme z dreva a učíme sa o hradoch

Tvoríme z dreva a učíme sa o hradoch

(tlačová správa)

 

Dňa 14. 1. 2020 pripravilo Vlastivedné múzeum v Považskej Bystrici, v zriaďovateľskej pôsobnosti Trenčianskeho samosprávneho kraja, pre žiakov Spojenej školy internátnej v Považskej Bystrici tvorivo-edukačné aktivity, ktoré boli realizované vďaka projektu „Múzeum v škole“, na ktorý získalo vlastivedné múzeum finančnú dotáciu z Ministerstva kultúry SR.

Tvorivá aktivita – práca s drevom sa uskutočnila v dielenských priestoroch  školy. Chlapci, žiaci 5. ročníka, si pod vedením rezbára Jána Boška vyrobili originálne drevené hračky. Vyskúšali si vyrezávanie na elektrickej dekupírke, šmirgľovali, vŕtali do dreva a z preglejky si vytvorili veselé zvieratká – mačky a koníky. Chlapci prejavili záujem o prácu s drevom i šikovnosť a zručnosť pri pracovných postupoch. Výsledným efektom dielne bola okrem vyrobených predmetov i pozitívna motivácia detí k pracovnej činnosti a zlepšenie ich manuálnych zručností.

V edukačnom programe s názvom „Hrady“ etnológ múzea Mgr.  Mihálik oboznámil žiakov s problematikou vývoja hradov na našom území, od ich vzniku z hradísk cez jednotlivé stavebné etapy až po ich zánik, deti sa tak dozvedeli o rôznych druhoch hradnej architektúry. Vďaka prezentácii žiaci dostali informácie o každodennom živote na stredovekých hradoch (napr. o vykurovaní, osvetľovaní, hygiene, stravovaní...). Posledná časť prednášky bola zameraná na súčasnú záchranu a znovuzrodenie hradných zrúcanín, etnológ ju  doplnil ukážkou úlomku kachlice z neďalekého hradu Bystrica.

Na záver si mladí poslucháči prezreli krátke video, ktoré zachytáva stav a podobu hradu Hričov pred jeho zánikom, nakoľko prednášajúci aktívne pôsobí v Združení priateľov Hričovského hradu. Žiakov prednáška zaujala a spontánne kládli množstvo otázok.

Tvorivo-edukačných aktivít sa zúčastnilo 26 detí 2. stupňa spojenej školy internátnej v sprievode 4 vyučujúcich.

 

 

 

V Považskej Bystrici 15. 1. 2020, Ing. Monika Roncová,

Vlastivedné múzeum v Považskej Bystrici

 

Fotogaléria

16 fotografií