Dekorácie z drôtu

Dekorácie z drôtu

Dekorácie z drôtu

(tlačová správa)

 

Dňa 9. mája 2019 navštívili Vlastivedné múzeum v Považskej Bystrici v zriaďovateľskej pôsobnosti Trenčianskeho samosprávneho kraja žiaci šiesteho ročníka ZŠ sv. Augustína v Považskej Bystrici.

Deti sa prišli oboznámiť so základnými technikami umeleckého drôtovania. V úvode svojej návštevy si vypočuli krátku prezentáciu etnologičky múzea, o histórii drôtovania v našom regióne. Následne si v neformálnej atmosfére múzea sa s pomocou pracovníkov múzea učili ako správne ohýbať a tvarovať drôt a vykúzliť z neho jednoduché kvetinové ozdoby podľa vlastného výberu.

         Tvorivej dielne drôtovania  sa v priestoroch vlastivedného múzea zúčastnilo 22 žiakov v sprievode  jedného vyučujúceho.

Program patril do série edukačných programov s názvom Múzeum v škole, na realizáciu ktorého finančne prispieva Ministerstvo kultúry Slovenskej republiky.

 

V Považskej Bystrici dňa 13. 5. 2019

Vlastivedné múzeum v Považskej Bystrici

 

 

Fotogaléria

24 fotografií