Hlavná stránka / Múzeum v škole

Múzeum v škole

Titulka 2

MÚZEUM V ŠKOLE

Vzdelávacie a tvorivé programy pre predškolákov a školskú mládež

(2. polrok 2019/2020)

Všetky programy je možné modifikovať podľa konkrétnych požiadaviek učiteľa a  

aktuálne preberaného učiva.

Programy uskutočníme aj vo vašej triede.

Cena vzdelávacích programov:

1€ / vyučovacia hodina alebo 1 kultúrny poukaz / vyučovacia hodina

Cena tvorivých dielní:

1-5 € / podľa použitého materiálu

 

Kontakt: Ing. Monika Roncová   (monika.roncova@muzeumpb.sk)

tel.: +421 901 918 848, +421 042 426 0228

 

Tradičné remeslá

 -     práca s drevom:   výroba drobných dekoračných predmetov

         ( realizuje sa v dielenských priestoroch danej školy )

 

-      práca s textilom - vyšívanie

-      plstenie

-      drôtovanie

 

Výtvarné techniky

-      makramé – výroba trendových ručných náramkov

-      dekorovanie plátennej tašky – pečiatkovanie

-      základy výroby gobelínu z vlny – novinka!

-      decoupage  - servítková technika v rôznych prevedeniach

 

 

Vzdelávacie pásma pre predškolákovnovinka!

A/  Spoznávame prírodu okolo nás – prírodovedné pásmo (základné poznatky zo zoológie a botaniky), možnosť súťažných kvízov a tvorivých aktivít

B/ Spoznávame dejiny našej spoločnosti – spoločenskovedné pásmo (základné poznatky z regionálnej histórie a zvykoslovia), možnosť súťažných kvízov a tvorivých aktivít

 

Vzdelávacie programy pre žiakov ZŠ a SŠ

 

Ekológia a prírodné vedy

 

Prednášajúci:          Mgr. Paulína Prengelová, zoologička

 

1.  Život v lese

     - funkcie lesa

     - význam mŕtveho dreva v lesných spoločenstvách

     - pralesy

     - živočíchy a huby našich lesov

     - príčiny odumierania lesov

 

2.   Prechádzka našou prírodou

       - doplňujúca prezentácia k vystaveným           

        zoologickým exponátom v priestoroch nášho múzea

 

3.  Živočíšni škodcovia

     - škodcovia kultúrnych plodín, okrasných rastlín, drevín, ovocia

     - prenášači chorôb

 

4.  Jedovaté pavúky Slovenska  - novinka!!!

   -  čo robí pavúka pavúkom

   -  význam pavúkov v prírode

   -  rozmotané tajomstvo pavučiny

   -  pavúky na Slovensku

   -  čo robiť po uhryznutí pavúkom

 

5.  Separuješ sa od separácie odpadov?

    -  prevencia vzniku odpadov

    -  minimalizuj, opäť využi, recykluj

    -  negatívne vplyvy čiernych skládok na životné postredie

    -  viem správne triediť odpad? 

6.  Jedovaté rastliny

    - charakteristika a poznávanie najbežnejších druhov vyskytujúcich sa na území SR

    - obsahové látky jedovatých rastlín

    - intoxikácia – otrava

    - prvá pomoc pri otrave jedovatými rastlinami

 

Prednášajúci:      RNDr. Daniela Dúbravková, PhD., botanička

 

7.    Prírodná lekáreň

-      poznávanie bežných druhov liečivých rastlín

-      zber, uskladnenie, spôsob použitia a liečivé účinky byliniek

-      ochutnáuka bylinkových čajov 

8.     Čo rozpráva lúka – novinka!!!

-      Ako funguje lúčny ekosystém a aké má funkcie v krajine?

-       Aké druhy rastlín a živočíchov žijú na lúkach a ako sa prispôsobili na život  v travinných ekosystémoch?

-       Čo najviac ohrozuje lúčne ekosystémy a čo treba urobiť pre ich zachovanie?

 

9.  Neželaní hostia 

-     charakteristika inváznych rastlín, história a spôsoby ich šírenia

-     Sú nepôvodné druhy pre prírodu hrozbou, alebo prínosom?

-      prevencia a spôsoby ich odstraňovania

-      poznávanie najbežnejších inváznych druhov na Slovensku 

 

10.  Detektív v prírode – novinka!!! 

        Exkurzia do prírody s pútavým rozprávaním o rastlinách a živočíchoch, ktoré uvidíme cestou ako aj                  o geológii a geomorfológii daného územia. Dĺžku trasy a náročnosť je možné prispôsobiť veku                          schopnostiam žiakov. Ponúkaná trasa: Považskobystrická kalvária.

 

  

Spoločensko-vedná oblasť

 

Prednášajúci: Mgr. Petronela Rágulová, PhD., etnologička - religionistka

1.       Modrotlač na Považí

-         historické súvislosti modrotlačovej tradície na Slovensku

-         stručná história modrotlačovej dielne rodiny Trnkovcov v Púchove

-         postup práce pri farbení látok indigom

-         krátke video modrotlačiara Petra Trnku z Ivanky pri Dunaji

 

 

 2.    Svet detských hračiek

 -      prvé nálezy detských hračiek

 -      hračky v jednotlivých historických obdobiach (stredovek – novovek       

 –      súčasná  doba)

 -      špecifiká ľudovej hračky

 -      príbehy vybraných hračiek, tzv. kultové hračky

 

 4.      Keď láska bola tabu

  -      dievoctvo a mládenectvo kedysi

  -      prejavy lásky v minulosti

  -      predsvadobné zvyky a svadba (zálety, vohľady, pytačky, priebeh  

         tradičnej svadby..)

  -      tradičná rodina 

 

5.      Tradičné bývanie v marikovskej doline – zážitkové    vzdelávanie!

-         možnosť komentovanej prehliadky expozície tradičného bývania v Hornej Marikovej – Modlatíne (izba,              pitvor, komora; ukážky autentických predmetov ľudovej kultúry regiónu; každodenný život v dedine;                zvyky a povery)                 

             

 

  

RELIGIONISTIKA

Prednášajúci:    Mgr. Petronela Rágulová, PhD.

1.      Prehľad svetových náboženstiev

 -       rozdelenie náboženských systémov

 -       polyteistické náboženské systémy

 -       monoteistické náboženstvá (judaizmus, kresťanstvo, islam)

 -       potreba náboženskej tolerancie

 

 2.     Islam

 -       osobnosť Muhammada (cca 570 – 632), zakladateľa islamu

 -       prehľad základného učenia

 -       rozdelenie moslimov

 -       päť pilierov islamu  

 

3.      Slovanské predkresťanské náboženstvo

 -       Slovania a ich náboženské myslenie

 -       uctievanie prírodných živlov a vegetácie

 -       prehľad bohov podľa panteónov

 

  

 

REGIONALISTIKA – doplňujúce prednášky o regionálnej histórii a kultúre

Prednášajúci:      Mgr. Jozef Mihálik, etnológ

         

 1.    Hrady 

-     základný vývoj hradných objektov u nás od hradísk, cez románske, gotické, renesančné prestavby, až               po ich zánik. Formou obrázkov sú odprezentované jednotlivé typy hradov, ako výšinné a nížinné. Nížinné           sú bližšie delené na mestské a vodné hrady. Prednášajúci zamestnanec sa priamo zaoberá záchranou               hradu Hričov a z tohto dôvodu je záver prednášky zameraný na opis hradu Hričov.

 

  2.   Život na hradoch 

-      prvá časť prezentácie je zameraná na vývoj hradov od románskeho obdobia, cez gotické a renesančné až         po ich zánik, prípadne prestavbu na zámky. Druhá časť prezentácie je zameraná na život na hradoch, kde         sa bližšie oboznámime s kaplnkami, problémami s vodou, hygienou, stravovaním, každodenným životom           a trávením voľného času. Posledná časť prezentácie je zameraná na záchranu hradov Hričov a Bystrica.

 

3.    Načo sú nám múzeá 

-      interaktívnou formou a s využitím múzejných predmetov oboznamuje s problematikou                

       zbierkových predmetov. Čo a prečo múzeá zbierajú, kam predmety putujú po prijatí

       do múzea, čo sa robí s predmetmi, aby vydržali veľa rokov a aké by to bolo bez múzeí.

4.    Od šúpolia k umeniu 

-      prednáška je zameraná na figurálnu tvorbu z kukuričného šúpolia od jej vzniku až

       po súčasnosť. Oboznamuje s prípravou materiálu a krokmi smerujúcich k finálnemu     

       výrobku

5.    Voda v ľudových zvykoch 

-      oboznámenie s využitím vody    v živote našich predkov

-      prehľad zvykov kalendárneho cyklu a obradov životného cyklu

 

 

HISTÓRIA

 

Prednášajúca:      Mgr. Anna Šujanská, historička

1.   Rozvoj remeselnej výroby na Považí

-     vývoj remesiel, vznik remeselných dielní

-      sústreďovanie remesiel do cechov, cechové artikuly

-     centrá remeselnej výroby na Považí (Žilina, Považská Bystrica, Púchov, Ilava)

 

 

2.     Aurel Rutšek (1887-1960), regionálny polyhistor a výrazná osobnosť považskobystrického                regiónu

-       životopisné údaje (študent práva a jazykov, pestrý profesionálny život)

-       všestranné záujmy A. Rutšeka (vlastivedný pracovník, zberateľ, prekladateľ, publicista, ilustrátor,

        historik, dejepisec, znalec pomocných vied historických

-       diplomatiky, genealógie, numizmatiky, sfragistiky, paleografie a ďalších)

-       autor prvej kroniky Považskej Bystrice (1932)

   

 3.     Monumenta historicae ad Vagum (1932) – prvá kronika Považskej Bystrice

-        autor, rozdelenie, obsah, špecifiká...

-         význam kroniky Považskej Bystrice pre poznanie dejín mesta i širšieho okolia

 

  

4.   Ako si zostaviť rodokmeň?

-     postupy získavania podkladov na vytvorenie vlastného rodokmeňa

-     metodika tvorby rodokmeňa

-      príklad zostavenia vlastného rodokmeňa

 

 5.   Pátranie po dejinách mesta či obce

-      na čo slúži: kronika, archív, knižnica, múzeum, súkromné archívy...

-      ako sa písali a píšu dejiny mesta a obce

 

6.   Balašovci – jeden z najvýznamnejších a najbohatších rodov v Uhorsku

-      pôsobenie šľachtického rodu v kontexte Považskej Bystrice

-      stručný dejinný prehľad od 13. stor. po 19. stor.

 

7.    Stavebné a iné pamiatky, ktoré zanechali Balašovci na území  Považskej Bystrice a jej blízkeho         okolia

-      hrad Bystrica

-      okolité kaštiele v Orlovom a Považskom Podhradí


Súbor na stiahnutie

Muzeum_v_skole__2._polrok_2020__NOVY.pdf   (_POLROK_2020__NOVY, 1.84 MB)

Fotogaléria 

Cenník poskytovaných tovarov a služieb

Kalendárium podujatí

Informácie

Sídlo Vlastivedného múzea v Považskej Bystrici

budova SPŠ, 2. poschodie

Otváracie hodiny:

pondelok - piatok:  od 7:00 - 15:00 hod.

posledný vstup do 14:30 hod.
sobota - nedeľa: zatvorené
 OD 24. 11. 2021 - do 30. 11. 2021 -
ZATVORENÉ Z TECHNICKÝCH 
PRÍČIN

Pripravujeme

15.7.2020 - 31.3.2021 Od šúpolia k umeniu 08.6.2020 - 23.6.2020 Workshop modrotlače s Petrom Tnkom 10.3.2020 - 23.3.2020 Zatvorené múzeum 24.2.2020 - 25.2.2020 Tvorivé prázdniny 2020

viac>>

INFO MAILOM

Registrujte sa pre bezplatný odber noviniek z diania v múzeu.

Kalendár podujatí

Predchádzajúci mesiac September 2021 Nasledujúci mesiac
Po Ut St Št Pi So Ne
  1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30