Hlavná stránka / Múzeum v škole

Múzeum v škole

Titulka 2

MÚZEUM V ŠKOLE

Vzdelávacie a tvorivé programy pre predškolákov a školskú mládež

(2022)

 

Všetky programy je možné modifikovať podľa konkrétnych požiadaviek učiteľa

a aktuálne preberaného učiva. Programy uskutočníme aj vo vašej triede.

Cena vzdelávacích programov:

2 € / vyučovacia hodina

+ 1 € (v prípade použitia tlačeného pracovného listu/ zošita pre každého žiaka  

          osobitne)

Cena tvorivých dielní:

2 - 10 € / podľa použitého materiálu

Kontakt: Ing. Monika Roncová   (monika.roncova@muzeumpb.sk)

tel.: +421 901 918 848, +421 042 426 0228

 

Tradičné remeslá

-    práca s drevom:   výroba drobných dekoračných predmetov

     ( realizuje sa v dielenských priestoroch danej školy )

-   plstenie

-   drôtovanie

 

Výtvarné techniky

-    dekorovanie plátennej tašky – technika pečiatkovania

-    základy výroby gobelínu z vlny

-    decoupage  - servítková technika v rôznych prevedeniach

-    veselé vetvičky – vypletanie drevených vetvičiek pomocou drôtu alebo vlny

novinka!

-    výroba sadrového reliéfu – vyrytie zoomorfného reliéfu do sadrovej hmoty

             novinka!

                                                                                                                                                                 

Vzdelávacie pásma pre predškolákov

A/  Spoznávame prírodu okolo nás – prírodovedné pásmo (základné poznatky           

       zo zoológie a botaniky), možnosť súťažných kvízov a tvorivých aktivít

 

B/ Spoznávame dejiny našej spoločnosti – spoločenskovedné pásmo (základné

      poznatky z regionálnej histórie a zvykoslovia), možnosť súťažných kvízov a tvorivých   

      aktivít)

 

Vzdelávacie programy pre žiakov ZŠ a SŠ

 

Prírodné vedy 

Prednášajúci:          RNDr. Daniela Dúbravková, PhD., biologička

 

1.  Prírodná lekáreň

 -    poznávanie bežných druhov liečivých rastlín

 -    zber, uskladnenie, spôsob použitia a liečivé účinky byliniek

 -    ochutnávka bylinkových čajov

2.   Prechádzka našou prírodou

 -     doplňujúca prezentácia k vystaveným  zoologickým exponátom v priestoroch     

      nášho múzea spojená s poznávaním výškových vegetačných stupňov ako aj  

      zvukov a stôp zvierat.

 

3.  Čo rozpráva lúka

 -    Ako funguje lúčny ekosystém a aké má funkcie v krajine?

 -    Aké druhy rastlín a živočíchov žijú na lúkach a ako sa prispôsobili na život                        

                    v travinných ekosystémoch?

        

               -    Čo najviac ohrozuje lúčne ekosystémy a čo treba urobiť pre ich zachovanie?

 

4.  Separuješ sa od separácie odpadov?

-    prevencia vzniku odpadov (minimalizuj, opäť využi, recykluj)

-    negatívne vplyvy čiernych skládok na životné prostredie

-    viem správne triediť odpad?

-    bioodpad – základné zásady kompostovania

  

5.  Národné parky Slovenska – novinka!

 -   virtuálna prechádzka slovenskými národnými parkami s predstavením ich

     najvýznamnejších prírodných a kultúrnych hodnôt

-    súčasťou je prehliadka výstavy o národných parkov, ktorá vznikla v spolupráci so     

      Slovenským múzeom ochrany prírody a jaskyniarstva v Liptovskom Mikuláši

  

6.  Detektív v prírode

-    Exkurzia do prírody s pútavým rozprávaním o rastlinách a živočíchoch, ktoré   

      uvidíme cestou ako aj o geológii a geomorfológii daného územia. Dĺžku trasy

      a náročnosť je možné prispôsobiť veku a schopnostiam žiakov.

      Ponúkaná trasa:  Považskobystrická kalvária.

HISTÓRIA

Prednášajúca:      Mgr. Anna Šujanská, historička

1.  Rozvoj remeselnej výroby na Považí

-      vývoj remesiel, vznik remeselných dielní

-      sústreďovanie remesiel do cechov, cechové artikuly

-      centrá remeselnej výroby na Považí (Žilina, Považská Bystrica, Púchov, Ilava)

2.     Aurel Rutšek (1887-1960) a jeho osobnosť Považskej Bystrice

-      životopisné údaje (študent práva a jazykov, pestrý profesionálny život)

-      všestranné záujmy A. Rutšeka (vlastivedný pracovník, zberateľ, prekladateľ, publicista, ilustrátor, historik, dejepisec, znalec pomocných vied historických diplomatiky, genealógie, numizmatiky, sfragistiky, paleografie a ďalších)

-      autor prvej kroniky Považskej Bystrice (1932) – formálna a obsahová charakteristika

       kroniky, jej význam pre štúdium dejín mesta a okolie                                                                                                                                       

3.   Ako si zostaviť rodokmeň?

 -    postupy získavania podkladov na vytvorenie vlastného rodokmeňa

 -     metodika tvorby rodokmeňa

 -     príklad zostavenia vlastného rodokmeňa 

4.   Pátranie po dejinách mesta či obce

-       na čo slúži: kronika, archív, knižnica, múzeum, súkromné archívy...

-       ako sa písali a píšu dejiny mesta a obce

5.    Balašovci – jeden z najvýznamnejších a najbohatších rodov

        v Uhorsku

-     pôsobenie šľachtického rodu v kontexte Považskej Bystrice

-     stručný dejinný prehľad od 13. stor. po 19. stor.

6.    Stavebné a iné pamiatky, ktoré zanechali Balašovci na území  

        Považskej Bystrice a jej blízkeho okolia

-      hrad Bystrica

-      okolité kaštiele v Orlovom a Považskom Podhradí

7.    Dostavníkom cez Považie – novinka k 165. výročiu vzniku pošty  

       v Považskej Bystrici

-     prehľad dejín pošty so zameraním na región Považskej Bystrice

-     interaktívnosť výučby: žiaci budú pracovať s malým pracovným zošitom

      formátu A5, v ktorom samostatne vypracúvajú zaujímavé úlohy (vedomostné

      otázky, križovatka, tvorba poštovej známky, kreslenie poštového koča atď.)

-     prednáška je vhodná pre vhodná pre 1 stupeň ZŠ, ale aj pre 2 stupeň SŠ

      (náročnosť sa zvolí podľa veku žiakov) 

 

Spoločensko-vedná oblasť

 

    REGIONALISTIKA – doplňujúce prednášky o regionálnej histórii a kultúre

Prednášajúci:      Mgr. Jozef Mihálik, etnológ

1.     Hrady

-      základný vývoj hradných objektov u nás od hradísk, cez románske, gotické, renesančné prestavby, až po ich zánik. Formou obrázkov sú odprezentované jednotlivé typy hradov, ako výšinné a nížinné. Nížinné sú bližšie delené na mestské a vodné hrady. Prednášajúci zamestnanec sa priamo zaoberá záchranou hradu Hričov a z tohto dôvodu je záver prednášky zameraný na opis hradu Hričov.                                                            

2.     Život na hradoch

-       prvá časť prezentácie je zameraná na vývoj hradov od románskeho obdobia, cez gotické a renesančné až po ich zánik, prípadne prestavbu na zámky. Druhá časť prezentácie je zameraná na život na hradoch, kde sa bližšie oboznámime s kaplnkami, problémami s vodou, hygienou, stravovaním, každodenným životom a trávením voľného času. Posledná časť prezentácie je zameraná na záchranu hradov Hričov a Bystrica 

3.      Načo sú nám múzeá

-        interaktívnou formou a s využitím múzejných predmetov oboznamuje   

         s problematikou zbierkových predmetov.

         Čo a prečo múzeá zbierajú, kam   predmety putujú po prijatí do múzea, čo sa robí  

         s predmetmi, aby vydržali veľa rokov a aké by to bolo bez múzeí.

4.      Voda v ľudových zvykoch

-       oboznámenie s využitím vody

        v živote našich predkov

-       prehľad zvykov kalendárneho

        cyklu a obradov životného cyklu

  

Prednášajúci:      Mgr. Dominika Kukučová

 1.      Píš a čítaj ako paleograf – novinka!

-        paleografia – charakteristika pomocnej vedy historeckej

-        stručné dejiny písma a ukážky rôznych typov písma

-        interaktívnosť výučby: aktivita „Staň sa na chvíľu stredovekým skriptorom!“

      (písanie pomocou husieho brka)  

 

                                                     2.       Rytierstvo a dvorská láska – novinka!

-        rytierstvo – stredoveký fenomén?

-         rytieri v Uhorsku

-        dvorská láska – inšpirácia pre dnešné vzťahy

                                                                               

 

                                  Etnológia  Mgr. Petronela Rágulová, PhD.

1.      Modrotlač na Považí

-        historické súvislosti modrotlačovej tradície na Slovensku

-        stručná história modrotlačovej dielne rodiny Trnkovcov v Púchove

-        postup práce pri farbení látok indigom

-        krátke video modrotlačiara Petra Trnku z Ivanky pri Dunaji

2.      Svet detských hračiek

-       prvé nálezy detských hračiek

-       hračky v jednotlivých historických obdobiach (stredovek – novovek – súčasná 

        doba)

-       špecifiká ľudovej hračky

-       príbehy vybraných hračiek, tzv. kultové hračky 

3.    Keď láska bola tabu

-      dievoctvo a mládenectvo kedysi

-      prejavy lásky v minulosti

-      predsvadobné zvyky a svadba (zálety, vohľady, pytačky, priebeh tradičnej svadby..)

-       tradičná Rodina

4.     Tradičné bývanie v marikovskej doline – zážitkové vzdelávanie!

-        možnosť komentovanej prehliadky expozície tradičného bývania v Hornej Marikovej – Modlatíne (izba, pitvor, komora; ukážky autentických predmetov ľudovej kultúry regiónu; každodenný život v dedine; zvyky a povery)

                                                        

RELIGIONISTIKA

Prednášajúci:    Mgr. Petronela Rágulová, PhD.

1.      Prehľad svetových náboženstiev

 -       rozdelenie náboženských systémov

 -       polyteistické náboženské systémy

 -       monoteistické náboženstvá (judaizmus, kresťanstvo, islam)

 -       potreba náboženskej tolerancie

 

2.     Islam

 -       osobnosť Muhammada (cca 570 – 632), zakladateľa islamu

 -       prehľad základného učenia

 -       rozdelenie moslimov

 -       päť pilierov islamu

  

3.      Slovanské predkresťanské náboženstvo

 -       Slovania a ich náboženské myslenie

 -       uctievanie prírodných živlov a vegetácie

 -       prehľad bohov podľa panteónov

 

 

 

 


Súbor na stiahnutie

Múzeum v škole 2022.pdf   (PDF, 1.76 MB)

Fotogaléria 

Cenník poskytovaných tovarov a služieb

Kalendárium podujatí

Informácie

Sídlo Vlastivedného múzea v Považskej Bystrici

budova SPŠ, 2. poschodie

Otváracie hodiny: 

pondelok - piatok:  od 7:00 - 15:00 hod.

posledný vstup do 14:30 hod.
sobota - nedeľa: zatvorené
 

Pripravujeme

27.8.2022 - 27.8.2022 Považskobystrický motocykel 2022 28.5.2022 - 28.5.2022 22.4.2022 - 22.4.2022 Jaskyne a jaskyniari Slovenska 14.4.2022 - 14.4.2022 Zelený štvrok 2022

viac>>

INFO MAILOM

Registrujte sa pre bezplatný odber noviniek z diania v múzeu.

Kalendár podujatí

Predchádzajúci mesiac September 2022 Nasledujúci mesiac
Po Ut St Št Pi So Ne
  1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30