Zoológia

Zoológia

 

Zoologický zbierkový fond Vlastivedného múzea v Považskej Bystrici zahŕňa vertebratologickú aj evertebratologickú zbierku. Stavovce tvoria návštevnícky atraktívnejšiu časť. Zbierku tvoria v prevažnej miere dermoplastické preparáty (Aves, Macromammalia) a tekutinové preparáty (Amphibia, Reptilia, Micromammalia). Nájdeme tu však aj osteologický materiál, trofeje a kože.

Medzi najzaujímavejšie zbierky patrí preparát zubra európskeho – najväčší dermoplastický preparát múzea alebo medveď hnedý, ktorý za svojho života vystupoval v cirkuse. Za zmienku stojí aj početná zbierka vzácneho jelenieho  a srnčieho parožia či pestrá úkážka preparátov vtáctva nášho regionu.

Základ zoologických zbierok sa začal formovať už pri založení múzea v roku 1984. Prvé preparáty boli zapožičané od viacerých základných škôl z okresov Považská Bystrica a Púchov. Neskôr sa dopĺňali na základe spolupráce s poľovníckymi združeniami, nákupom od zberateľov a pod. V tomto prípade išlo hlavne o väčšie cicavce a vtáky. Obojživelníky, plazy a mikromammálie získaval RNDr. Ján Kováčik počas výskumných úloh v teréne.

 Dermoplastické preparáty rýb získalo múzeum na základe úspešného projektu od Slovenského rybárskeho zväzu Žilina v roku 2008. V súčasnosti sa nachádza v zbierkovom fonde múzea 19 120 zbierok zoologického charakteru.

Časť dermoplastických  preparátov stavovcov z nášho regiónu, si návštevníci môžu prezrieť priamo v priestoroch Vlastivedného múzea v Považskej Bystrici, v rámci stálej expozície múzea „Prechádzka našou prírodou“.  Ďalšie zaujímavé preparáty vystavujeme aj v kaštieli v Bohuniciach – Múzeum regiónu Bielych Karpát. Ostatné poklady zoologického fondu sú uloženené v bezpečí depozitára a určené predovšetkým na výskumné a študijné účely.

 

 

február 2021, Mgr. Paulína Škorňová, kurátorka fondu zoológie VM v PB

Fotogaléria

4 fotografie