Múzeum v škole

Titulka 2

MÚZEUM V ŠKOLE

Vzdelávacie a tvorivé programy pre školskú mládež

(2022/2023)

 

Všetky programy je možné modifikovať podľa konkrétnych požiadaviek učiteľa a aktuálne preberaného učiva. Programy uskutočníme aj vo vašej triede.

 

Cena vzdelávacích programov:

2 € / vyučovacia hodina

+ 1€ (v prípade použitia tlačeného pracovného listu/ zošita pre každého žiaka  

          osobitne)

Cena tvorivých dielní:

2 - 10 € / podľa použitého materiálu

Kontakt:

Ing. Monika Roncová  

(monika.roncova@muzeumpb.sk)

tel.: +421 901 918 848, +421 042 426 0228

 

A/ Tradičné remeslá

-           práca s drevom - výroba drobných dekoračných predmetov (realizuje sa

            v dielenských priestoroch danej školy)

-           plstenie – suché / mokré plstenie

-           drôtovanie – ponuka rôznych dekoračných predmetov

-           práca so šúpolím – výroba ceruzky so šúpoľovou hlavičkou - NOVINKA!!!

 

B/ Výtvarné techniky

-                     dekorovanie plátennej tašky – pečiatkovanie/vyfarbovanie fixkami na textil

-                     základy výroby gobelínu z vlny – základná technika na kartóne / lama s vlnenou

           dečkou

-                     decoupage  - servítková technika aplikovaná na drevo alebo sklo

-                     veselé vetvičky – vypletanie drevených vetvičiek pomocou drôtu alebo vlny

-                     výroba sadrového reliéfu – vyrytie reliéfu do sádry/ alebo omaľovanie sádrového

           odliatku

-          spievajúce vtáčiky – dekoračný záves z dreva a kamienkov - NOVINKA!!!

 

C/ Vzdelávacie programy pre žiakov ZŠ a SŠ

 

Prírodné vedy

Prednášajúci: RNDr. Daniela Dúbravková, PhD., biologička

 

1.  Prírodná lekáreň

 -    poznávanie bežných druhov liečivých rastlín

 -    zber, uskladnenie, spôsob použitia a liečivé účinky byliniek

   -    ochutnávka bylinkových čajov

2.   Prechádzka našou prírodou

-     doplňujúca prezentácia k vystaveným  zoologickým exponátom v priestoroch     

      nášho múzea spojená s poznávaním výškových vegetačných stupňov ako aj  

      zvukov a stôp zvierat.

3.  Čo rozpráva lúka

-  ako funguje lúčny ekosystém a aké má funkcie v krajine?

-  aké druhy rastlín a živočíchov žijú na lúkach a ako sa prispôsobili na život v                          v travinných ekosystémoch?

             -  čo najviac ohrozuje lúčne ekosystémy a čo treba urobiť pre ich zachovanie?

4.  Separuješ sa od separácie odpadov?

         -    prevencia vzniku odpadov (minimalizuj, opäť využi, recykluj)

         -    negatívne vplyvy čiernych skládok na životné prostredie

         -    viem správne triediť odpad?

         -    bioodpad – základné zásady kompostovania

5.  Národné parky Slovenska

Virtuálna prechádzka slovenskými národnými parkami s predstavením ich najvýznamnejších prírodných a kultúrnych hodnôt. Náročnosť prednášky prispôsobíme veku žiakov.

6.  Čo to tu kvitne? - NOVINKA!!!

Spoznávanie lúčnych, lesných a horských rastlín nášho regiónu. Rozprávanie o rôznych spôsoboch adaptácie rastlín na prírodné podmienky biotopu v ktorom rastú. Žiaci budú používať živý rastlinný materiál  a rôzne určovacie pomôcky. Program je možné objednať len počas mesiacov máj až september. Koná sa vo vonku v prírodovednej učebni pred budovou múzea (v prípade zlého počasia vo vnútri). Súčasťou programu je možnosť prejsť sa naboso po pocitovom chodníku.

Spoločenské vedy

Prednášajúci:    

Mgr. Anna Šujanská, historička (novodobé dejiny Považia, kronikárstvo, genealógia)

 

1.  Rozvoj remeselnej výroby na Považí

-      vývoj remesiel, vznik remeselných dielní

-      sústreďovanie remesiel do cechov, cechové artikuly

-      centrá remeselnej výroby na Považí (Žilina, Považská Bystrica, Púchov, Ilava)

2. Aurel Rutšek (1887-1960)

-    životopisné údaje (študent práva a jazykov, pestrý profesionálny život)

-    všestranné záujmy A. Rutšeka (vlastivedný pracovník, zberateľ, prekladateľ, publicista,  ilustrátor, historik, dejepisec, znalec pomocných vied historických diplomatiky,  genealógie, numizmatiky, sfragistiky, paleografie a ďalších)

-    autor prvej kroniky Považskej Bystrice (1932) – formálna a obsahová charakteristika kroniky, jej význam pre štúdium dejín mesta a okolie

 

 3.   Ako si zostaviť rodokmeň?

     -      postupy získavania podkladov na vytvorenie vlastného rodokmeňa

    -     metodika tvorby rodokmeňa

    -     aktivita: zostavenie vlastného rodokmeňa

4. Pátranie po dejinách mesta či obce

-       na čo slúži: kronika, archív, knižnica, múzeum, súkromné archívy...

-       ako sa písali a píšu dejiny mesta a obce

 

 

5. Balašovci – jeden z najvýznamnejších a najbohatších rodov v Uhorsku

 -      pôsobenie šľachtického rodu v kontexte Považskej Bystrice

 -      stručný dejinný prehľad od 13. stor. po 19. stor.

 

 

6. Stavebné a iné pamiatky, ktoré zanechali Balašovci na území Považskej Bystrice a jej blízkeho okolia

-         hrad Bystrica

-       okolité kaštiele v Orlovom a Považskom Podhradí

 

7. Dostavníkom cez Považie

-         prehľad dejín pošty so zameraním na región Považskej Bystrice

-        interaktívnosť výučby: žiaci budú pracovať s malým pracovným zošitom

         formátu A5, v ktorom samostatne vypracúvajú zaujímavé úlohy (vedomostné

         otázky, križovatka, tvorba poštovej známky, kreslenie poštového koča atď.)

-        prednáška je vhodná pre vhodná pre 1. stupeň ZŠ, ale aj pre 2. stupeň ZŠ

Prednášajúci:     Mgr. Dominika Kukučová (stredoveké dejiny Uhorska)

 

1.       Píš a čítaj ako paleograf

-       paleografia – charakteristika pomocnej vedy historickej

-       stručné dejiny písma a ukážky rôznych typov písma

-   interaktívna časť: „Staň sa na chvíľu stredovekým skriptorom!“ (písanie pomocou husieho brka / kaligrafického pera)

2.  Rytierstvo a dvorská láska

-    rytierstvo – stredoveký fenomén?

-      rytieri v Uhorsku

-      dvorská láska – inšpirácia pre dnešné vzťahy

3. Počiatky kresťanstva na našom území. Mýty, fakty, zaujímavosti.       ---   NOVINKA!!!

- obdobie počiatkov kresťanstva na území Slovenska (cca od 3. stor.)

- mýty o kristianizácii Slovanov

- postoj Svätej stolice ku kristianizácii Slovanov

- misia sv. Cyrila a Metoda

- interaktívna časť: tvorba mena z hlaholiky / vedomostná krížovka

4. Dve tváre Matúša Čáka Trenčianskeho. Sú legendy o ňom pravdivé?

     -  NOVINKA!!!

- reálny pohľad na osobnosť MČT – fakty zo života, úspechy a pády

- zaujímavosti z osobného života

- mýty, legendy – tradované nepravdy v učebných osnovách

- interaktívna časť: vedomostný kvíz / omaľovanka erbu MČT

 

Prednášajúci: PhDr. Richard Benech (etnológ)

 

1. Odkiaľ prišli, čo zanechali a kde sú -  NOVINKA!!!

- národnostné menšiny a migrácie na Považí

- valaská kolonizácia

- kysucká migrácia

- národnosti: nemecká, bulharská, rómska, židovská národnosť

Prednášajúci: Mgr. Petronela Rágulová, PhD. (etnológia - religionistika)

1. VODA V ĽUDOVÝCH ZVYKOCH

- význam vody v ľudových zvykoch

- kalendárne zvyky späté s vodou

- zvyky rodinného cyklu

2.  Modrotlač na Považí

-     historické súvislosti modrotlačovej tradície

   na Slovensku

-     stručná história modrotlačovej dielne rodiny

   Trnkovcov v Púchove

-     postup práce pri farbení látok indigom

-     bonus: krátke video modrotlačiara Petra Trnku

3.   Svet detských hračiek

-     prvé nálezy detských hračiek

-     hračky v jednotlivých historických obdobiach

      (stredovek – novovek – súčasná doba)

-     špecifiká ľudovej hračky

-     príbehy vybraných hračiek, tzv. kultové hračky

-     bonus: ukážky zo zbierkového fondu múzea

4.    Keď láska bola tabu

-      dievoctvo a mládenectvo kedysi

-      prejavy lásky v minulosti

-      predsvadobné zvyky a svadba

       (zálety, vohľady, pytačky,

       priebeh tradičnej svadby..)

-      tradičná rodina

-      bonus: súťažný vedomostný kvíz

5.    Tradičné bývanie v marikovskej doline – zážitkové vzdelávanie!

 

-      komentovaná prehliadka expozície tradičného bývania v Hornej Marikovej – Modlatíne  

       (izba, pitvor, komora; ukážky autentických predmetov ľudovej kultúry regiónu;  

       každodenný život v dedine; zvyky a povery)

6.    Prehľad svetových náboženstiev

 -     rozdelenie náboženských systémov

 -     polyteistické náboženské systémy

 -     monoteistické náboženstvá (judaizmus, kresťanstvo, islam)

 -     potreba náboženskej tolerancie

 7.     Islam

 -       osobnosť Muhammada (cca 570 – 632), zakladateľa islamu

 -       prehľad základného učenia

 -       rozdelenie moslimov

 -       päť pilierov islamu

8.      Slovanské predkresťanské náboženstvo

 -       Slovania a ich náboženské myslenie

 -       uctievanie prírodných živlov a vegetácie

 -       prehľad bohov podľa panteónov

 

Fotogaléria

16 fotografií