rok 2023

6.12.2023
Zbierkový predmet mesiaca december 2023 - maska

K sviatku svätého Mikuláša, ktorý každoročne slávime 6. decembra, sme tematicky vybrali z fondu etnológie dve masky čertov z obcí Lednica a Vršatské Podhradie.

14.11.2023
Zbierkový predmet mesiaca november 2023 - Kuvik obyčajný

Jesenné sychravé večery najmä v tomto dušičkovom čase navodzujú mnohým melancholické úvahy o živote a smrti. Práve smrť si naši predkovia odnepamäti spájali s kuvikom obyčajným, ktorého dermoplastický preparát sme si vybrali za zbierkový predmet mesiaca november 2023.

9.10.2023
Zbierkový predmet mesiaca október 2023

Predmetom mesiaca október 2023 je spona z lokality Nimnica – Holíš (okres Púchov). Jej dĺžka je 50 mm, má lyžičkovitý tvar, je fragmentárne zachovaná a vyrobená zo železa. Podľa starších múzejných dokumentov je spona datovaná do doby laténskej (púchovská kultúra). Do archeologického fondu vlastivedného múzea sa...

31.8.2023
Zbierkovým predmetom mesiaca september 2023 je lastovička obyčajná

Leto končí nielen pre ľudí. Prvé dni školského roka odjakživa sprevádzal odlet lastovičiek na svoje zimoviská v Afrike. Rady vtáčikov pripravujúcich sa na odlet na elektrických drôtoch dotvárajú atmosféru konca prázdnin. I preto je zbierkovým predmetom mesiaca september 2023 lastovička obyčajná.

2.8.2023
Zbierkový predmet mesiaca august 2023

Zbierkovým predmetom mesiaca august 2023 je súbor predmetov z lokalít Pružina, poloha Mesciská a Pružina, poloha Stráž (miestnymi nazývaná Stráža). Dohromady sa jedná o šesť predmetov, ktoré sú rôznej proveniencie, datovania a sú vyrobené z rôznych materiálov.

3.7.2023
Zbierkový predmet mesiaca júl 2023 – citara

Zbierkovým predmetom mesiaca júl 2023 je citara, (lat. citera). Jej rozmery sú 56 cm x 26cm x 6cm.

4.5.2023
Zbierkový predmet mesiaca máj 2023 - fragmenty keramických nádob z Podskália

Zbierkovým predmetom mesiaca máj 2023 je súbor fragmentov keramických nádob z lokality Podskalie, poloha Rezervoár obecného vodojemu. Sedem malých keramických úlomkov pochádza z prieskumu danej polohy v roku 1978 a do archeologického fondu Vlastivedného múzea sa dostali darom v roku 2008.

31.3.2023
Zbierkový predmet mesiaca apríl 2023 2024

Zbierkovým predmetom mesiaca apríl 2023 je kreslo majstra košikára. Výrobky pletené z prútia boli v minulosti bežnou súčasťou každého hospodárstva.

1.3.2023
Zbierkový predmet mesiaca marec 2023 - poniklec prostredný

Poniklec prostredný (Pulsatilla subslavica) je fialový posol jari, ktorého kvety sa dajú nájsť v tomto období i v okolí Považskej Bystrice. Rastie na vápnitom podloží od pahorkatín po horský stupeň, hlavne na skalách a skalnatých stráňach v dealpínskych porastoch a v reliktných borinách.

1.2.2023
Zbierkový predmet mesiaca február 2023

Zbierkovým predmetom mesiaca február 2023 sú 4 fragmenty keramiky z náleziska Visolaje – poloha Skala. Nie je tomu tak dávno, kedy sa toto miesto zaujímavých archeologických nálezov nazývalo aj Dolný Lieskov, poloha Skala.