rok 2023

31.8.2023
Zbierkovým predmetom mesiaca september 2023 je lastovička obyčajná

Leto končí nielen pre ľudí. Prvé dni školského roka odjakživa sprevádzal odlet lastovičiek na svoje zimoviská v Afrike. Rady vtáčikov pripravujúcich sa na odlet na elektrických drôtoch dotvárajú atmosféru konca prázdnin. I preto je zbierkovým predmetom mesiaca september 2023 lastovička obyčajná.

2.8.2023
Zbierkový predmet mesiaca august 2023

Zbierkovým predmetom mesiaca august 2023 je súbor predmetov z lokalít Pružina, poloha Mesciská a Pružina, poloha Stráž (miestnymi nazývaná Stráža). Dohromady sa jedná o šesť predmetov, ktoré sú rôznej proveniencie, datovania a sú vyrobené z rôznych materiálov.

3.7.2023
Zbierkový predmet mesiaca júl 2023 – citara

Zbierkovým predmetom mesiaca júl 2023 je citara, (lat. citera). Jej rozmery sú 56 cm x 26cm x 6cm.

4.5.2023
Zbierkový predmet mesiaca máj 2023 - fragmenty keramických nádob z Podskália

Zbierkovým predmetom mesiaca máj 2023 je súbor fragmentov keramických nádob z lokality Podskalie, poloha Rezervoár obecného vodojemu. Sedem malých keramických úlomkov pochádza z prieskumu danej polohy v roku 1978 a do archeologického fondu Vlastivedného múzea sa dostali darom v roku 2008.

31.3.2023
Zbierkový predmet mesiaca apríl 2023 2024

Zbierkovým predmetom mesiaca apríl 2023 je kreslo majstra košikára. Výrobky pletené z prútia boli v minulosti bežnou súčasťou každého hospodárstva.

1.3.2023
Zbierkový predmet mesiaca marec 2023 - poniklec prostredný

Poniklec prostredný (Pulsatilla subslavica) je fialový posol jari, ktorého kvety sa dajú nájsť v tomto období i v okolí Považskej Bystrice. Rastie na vápnitom podloží od pahorkatín po horský stupeň, hlavne na skalách a skalnatých stráňach v dealpínskych porastoch a v reliktných borinách.

1.2.2023
Zbierkový predmet mesiaca február 2023

Zbierkovým predmetom mesiaca február 2023 sú 4 fragmenty keramiky z náleziska Visolaje – poloha Skala. Nie je tomu tak dávno, kedy sa toto miesto zaujímavých archeologických nálezov nazývalo aj Dolný Lieskov, poloha Skala.

9.1.2023
Zbierkový predmet mesiaca január 2023 - vyšívaná košeľa z Papradna

Predmetom mesiaca január 2023 je vyšívaná košeľa z obce Papradno, ktorá je výnimočná svojím príbehom.