Botanika

Naše zbierky

 

Botanika

 

Zbierkový fond v odbore „botanika“ zahŕňa viac ako 5000 herbárových položiek predovšetkým z regiónu stredného Považia (orografické celky Strážovské vrchy, Javorníky, Považské podolie a Biele Karpaty).

Zastúpené sú najmä cievnaté rastliny, v menšej miere machorasty, lišajníky a huby. Prevažná časť zbierok bola získaná zberom zamestnancami Vlastivedného múzea v Považskej Bystrici od jeho vzniku v roku 1984 až po súčasnosť. V menšej miere boli zbierky získané kúpou alebo darom od amatérskych i profesionálnych botanikov, ktorí sa zaoberali floristickým výskumom v regióne.  

Našou najbohatšou ucelenou zbierkou je herbár Gejzu Runkoviča, stredoškolského učiteľa a regionálneho botanika, ktorý obsahuje takmer 650 herbárových položiek. Zbierka  dokumentuje prierez štyridsiatich rokov aktívneho botanizovania G. Runkoviča v širšom okolí Považskej Bystrice (obdobie 1943-1983).

Medzi najstaršie botanické predmety v našich zbierkach patria školské herbáre. Školský herbár Františka a Daniela Augustínových obsahuje takmer 150 rastlín zberaných najmä v Domaniži a v Nitre v rokoch 1907-1911.

Školský herbár Pavla Daniža z Prosného obsahuje približne 160 položiek, ktoré  dokumentujú flóru Spišskej Kapituly (kde autor študoval), Prosného a Sliezska v tridsiatych rokoch 20. storočia.

Botanická zbierka je budovaná tak, aby dokumentovala vývoj flóry nášho regiónu v čase. Odbornej verejnosti slúži na študijné účely, či už v oblasti taxonómie jednotlivých druhov alebo v ich rozšírení. 

 

február 2021, RNDr. Daniela Dúbravková, PhD., kurátorka fondu botaniky VM v PB

Fotogaléria

4 fotografie