2021

2.12.2021
Zbierkový predmet mesiaca december 2021

Zbierkovým predmetom mesiaca december je prútený betlehem, na ktorého tvorbe sa podieľali dvaja autori, ktorí patria k najvýraznejším domáckym výrobcom v obci Praznov.

5.11.2021
Zbierkový predmet mesiaca november 2021

Zbierkovým predmetom mesiaca november je pohrebný voz rozmerov 255cm x 110cm, pochádzajúci z prelomu 18. a 19. storočia, určený na prepravu zosnulých.

2.9.2021
Zbierkový predmet mesiaca september 2021

S odchádzajúcim letom je možné v prírode vidieť čoraz menej kvitnúcich rastlín. O to nápadnejšia je astra kopcová (Aster amellus), ktorej krásne fialové kvety sú typické práve pre túto časť roka.

1.7.2021
Zbierkový predmet mesiaca júl 2021

Zbierkovým predmetom mesiaca júl sú drevorezby od pána Štefana Meliša v počte 32 kusov.

2.6.2021
Zbierkový predmet mesiaca jún 2021

Júnovým zbierkovým predmetom je entomologický preparát jedného z našich najkrajších motýľov - vidlochvosta feniklového (lat. Papilio machaon).

1.5.2021
Zbierkový predmet mesiaca máj 2021

Na mesiac máj 2021 sme za zbierkový predmet mesiaca vybrali herbárovú položku veternice lesnej z herbárovej zbierky známeho regionálneho botanika a stredoškolského profesora Gejzu Runkoviča.

13.4.2021
Zbierkový predmet mesiaca apríl 2021

Zbierkovým predmetom mesiaca apríl sú unikátne kraslice olepované kožou od pána Ota Jakubíka.

13.4.2021
Zbierkový predmet mesiaca marec 2021

Zbierkovým predmetom mesiaca marec je rodinné bábkové divadlo, ktoré získalo Vlastivedné múzeum v Považskej Bystrici v roku 1987 od rodiny Bachratých.

25.2.2021
Zbierkový predmet mesiaca február 2021

Zbierkovým predmetom mesiaca február je trvalý preparát spevavca z čeľade pinkovité – hýľa obyčajného. Tento krásavec je neprehliadnuteľnou ozdobou európskych ihličnatých lesov a tiež žiarivým obohatením nášho zoologického fondu od roku 1986.

25.2.2021
Zbierkový predmet mesiaca január 2021

Zbierkovým predmetom mesiaca január je obraz, Pri moste, ktorý je súčasťou kompletnej zbierky výtvarných diel považskobystrického rodáka Imricha Weinera Kráľa.