Expozície a dlhodobé výstavy

Zoologická expozícia Vlastivedného múzea v Považskej Bystrici s názvom „ Prechádzka našou prírodou“ približuje návštevníkom faunu vyskytujúcu sa v našom okolí.

V malebnej obci Horná Mariková je v časti Modlatín skanzen s expozíciou tradičného bývania v marikovskej doline. Expozícia Vlastivedného múzea v Považskej Bystrici je inštalovaná v drevenici, ktorá pozostáva z troch častí – izby, pitvora a komory.

Výstava s názvom „Púchovská kultúra“ je výsledkom dlhodobej spolupráce viacerých organizácií. Prostredníctvom informačných panelov, fotografií a exponátov sa návštevník dozvie o zaujímavom bádaní baróna Emila Friedricha Johannesa Hoenninga O´Carolla (1834-1894).

Expozícia dermoplastických preparátov zvierat vyskytujúcich sa na Považí.

Vlastivedné múzeum v Považskej Bystrici v zriaďovateľskej pôsobnosti Trenčianskeho samosprávneho kraja a Múzeum regiónu Biele Karpaty - Obec Bohunice pozývajú všetkých priaznivcov motocyklistiky a tiež širokú verejnosť na výstavu „Zašlá éra považskobystrickej motocyklistiky.“