rok 2022

1.12.2022
Zbierkový predmet mesiaca december 2022 - zubor hrivnatý

Zbierkovým predmetom decembra 2022 je zubor hrivnatý – najväčší dermoplastický preparát v zbierkach Vlastivedného múzea v Považskej Bystrici.

31.10.2022
Zbierkový predmet mesiaca november 2022 - olejomaľba

Predmetom mesiaca november 2022 sa tentokrát stali dva najnovšie prírastky v zbierkovom fonde histórie Vlastivedného múzea v Považskej Bystrici, a to obrazy Jeseň pod Manínom a Jesenné Bosmany, získané od maliarky a výtvarníčky Zuzany Bobovskej, rodáčky z Považskej Bystrice, ktorá jeden obraz múzeu predala a jeden darovala.

30.9.2022
Zbierkový predmet mesiaca október 2022

Zbierkovým predmetom mesiaca október 2022 je dýka / mečík z Brvnišťa z nálezovej polohy Panská roľa (ihrisko) v obci Brvnište, ktorého datovanie je stále predmetom výskumu.

8.9.2022
Zbierkový predmet mesiaca september 2022

V súvislosti so zberom úrody riešia drobní pestovatelia i veľkí agropodnikatelia zber kukurice a jej spracovanie. Na Slovensku sa v súčasnej dobe pestuje niekoľko odrôd kukurice s veľmi pestrým využitím. Popri pšenici a raži je u nás kukurica treťou najpestovanejšou plodinou.

1.8.2022
Zbierkový predmet mesiaca august 2022

Zbierkovým predmetom mesiaca august 2022 je zbierka hračiek od pani Hany Begáňovej zo Zamaroviec. Ide o početnú zbierku prevažne socialistických hračiek v počte 135 kusov.

6.7.2022
Zbierkový predmet mesiaca júl 2022

Pri stavbe dreveného zrubu sa okrem technického prevedenia kládol dôraz aj na ochranné kultové predmety, ktoré sa umiestňovali v základoch domu – tzv. pod uhol. V súčasnosti, keď sa drevenice búrajú alebo prerábajú, môžu sa ľudia na vlastné oči presvedčiť o kultových praktikách našich predkov. Vlastivedné múzeum v...

1.6.2022
Zbierkový predmet mesiaca jún 2022

Zbierkovým predmetom mesiaca jún 2022 sú šúpolienky výtvarníčky Sone Belokostolskej. Vytvorila ich pre výstavu s názvom „Od šúpolia k umeniu“, ktorej kurátorom bol etnológ múzea Mgr. Jozef Mihálik.

3.5.2022
Zbierkový predmet mesiaca máj 2022

Obraz MARIKOVSKÁ MATKA S DIEŤAŤOM zbierka mesiaca 05/2022. V minulom roku si pripomenula odborná verejnosť 120. výročie narodenia jednej z najvýznamnejších osobností slovenského moderného výtvarného umenia Imra Weinera- Kráľa (1901-1978), rodáka z Považskej Bystrice, a zároveň 700. výročie prvej písomnej zmienky o obciach...

1.4.2022
Zbierkový predmet mesiaca apríl 2022

Za zbierkový predmet mesiaca apríl 2022 vybralo Vlastivedné múzeum v Považskej Bystrici dermoplastický preparát mláďatka srnca lesného.

8.3.2022
Zbierkový predmet mesiaca marec 2022

Poštový koč zbierkový predmet mesiaca marec 2022. V tomto roku si pripomenieme 165. výročie založenia poštového úradu v Považskej Bystrici (1857-2022).