Púchov archeológia

Výstava z fondu archeológie

„Púchovská kultúra“

– Župný dom v Púchove

 

Výstava s názvom „Púchovská kultúra“ je výsledkom dlhodobej spolupráce viacerých organizácií. Prostredníctvom informačných panelov, fotografií a exponátov sa návštevník dozvie o zaujímavom bádaní baróna Emila Friedricha  Johannesa Hoenninga O´Carolla (1834-1894). Tento amatérsky archeológ aristokratického pôvodu zanechal po sebe dôležitý spis Atlas vykopávok na Púchovskej skale (1888-90), kde popisuje množstvo nálezov z Púchova a okolia, dnes datovaných do obdobia paleolitu až stredoveku.  Spočiatku sa jeho pozostalosti nepripisovala dôležitosť, no v 80. rokoch 20. storočia podal dr. Karol Pieta ucelený pohľad na tzv. púchovskú kultúru. Dokázal v nej základy lužickej kultúry a tiež významný vplyv Keltov. Podľa dnešných poznatkov datujeme púchovskú kultúru do obdobia 2. storočia p. n. l. až 2. storočia n. l., pričom svoj rozkvet zažívala v 1. storočí n. l.

V Župnom dome v Púchove sú inštalované aj vybrané artefakty z archeologického fondu Vlastivedného múzea v Považskej Bystrici – spony, hrivna, časti sekere, kopije, oštepu, nôž, drobné náradia a nástroje.

 

Lokalita:         Župný dom v Púchove, Nábrežie slobody 522/1, 020 01 Púchov

Otváracie hodiny: utorok od 9:00-11:00, štvrtok od 15:00-17:00, nedeľa od 14:00-16:00

Prípadne dohoda na telefónnom čísle +421 905 915 835

Webstránka: http://www.kultura.puchov.sk

Fotogaléria

3 fotografie