Publikácie

15.2.2024
Komunisti na čele revolučného hnutia v okrese Považská Bystrica (1988)

Komunisti na čele revolučného hnutia v okrese Považská Bystrica (1988)

26.9.2023
M. Turošík, Architektonické pamiatky a pamätihodnosti mesta Považská Bystrica centrum a podhradie

Publikácia Architektonické pamiatky a pamätihodnosti mesta Považská Bystrica - centrum a okolie vznikla na základe dlhodobého výskumu Ing. arch. Mareka Turošíka, ArtD.

26.1.2023
Tlačová správa Obec Tŕstie v 20. storočí

Vlastivedné múzeum v Považskej Bystrici privítalo nový kalendárny rok 2023 ďalšou publikáciou regionálneho charakteru s názvom Obec Tŕstie v 20. storočí, ktorej autorkou je historička Mgr. Dominika Kukučová a zodpovednou redaktorkou Mgr. Petronela Rágulová, PhD. Knihu vydalo Vlastivedné múzeum v Považskej Bystrici s finančnou...

26.10.2022
Šujanská, Anna: Myšlienka, cit a technika v tvorbe Imra Weinera-Kráľa

Publikácia prezentuje výtvarné diela Imra Weinera-Kráľa (1901-1978 ), ktoré sa od 80. rokov 20. storočia nachádzajú, vďaka daru Ireny Blühovej, v zbierkovom fonde Vlastivedného múzea v Považskej Bystrici.

15.1.2021
Meliš, Štefan: Moje starosvetské Papradno

Vlastivedné múzeum v Považskej Bystrici vydalo koncom roka novú publikáciu s názvom Moje starosvetské Papradno.

8.7.2019
Vlastivedné múzeum v Považskej Bystrici vydalo knihu o tradičnom bývaní v Marikovej - platba možná iba v hotovosti

Vlastivedné múzeum v Považskej Bystrici vydalo pri príležitosti tohtoročných 26. Marikovských folklórnych slávností a z dôvodu vysunutej múzejnej expozície v areáli skanzenu na Modlatíne novú publikáciu s názvom ´Tradičné bývanie v marikovskej doline´. Autorkou je etnologička a zároveň riaditeľka múzea Mgr. Petronela...

8.3.2019
Historické motocykle – výber zo zbierkového  fondu múzea, platba možná iba v hotovosti

V marci, mesiaci knihy, vydalo Vlastivedné múzeum v Považskej Bystrici v zriaďovateľskej pôsobnosti Trenčianskeho samosprávneho kraja katalóg – výber zo svojho zbierkového fondu historických motocyklov.

18.7.2018
Kováč, Milan: Drevený kostolík v Hornej Marikovej – VYPREDANÉ

Publikácia sa zaoberá históriou jediného dreveného chrámu v považskobystrickom dekanáte –kostolíkom Božského Srdca Ježišovho v Hornej Marikovej – Ráztoke.

4.6.2018
Zborník Vlastivedného múzea v Považskej Bystrici (2017)

Najnovšia odborná publikácia vydaná pre odbornú aj laickú verejnosť.

24.1.2018
Ing. Klement Růžička v zrkadle času (2017), platba možná iba v hotovosti

Najnovšia odborná publikácia vydané pre odbornú a laickú verejnosť.