Faktúra 080/2020

Faktúra doručená:09.7.2020

Dodávateľ
SPŠ Považská Bystrica
Slov.partizanov 1132/52
017 01 Považská Bystrica
IČO:00161594
Odberateľ
Vlastivedné múzeum v Považskej Bystrici
Ulica slovenských partizánov 1132/52
017 01 Považská Bystrica
IČO:34059041

ceny sú vrátane DPH
prenájom nebytových priestorov
Názov položky
teplo
elektrina
voda
stočné
zrážková voda
Celková hodnota fakturovaného plnenia: 875,50 EUR