Faktúra 102/2020

Faktúra doručená:17.8.2020

Dodávateľ
SPŠ Považská Bystrica
Slov.partizanov 1132/52
017 01 Považská Bystrica
IČO:00161594
Odberateľ
Vlastivedné múzeum v Považskej Bystrici
Ulica slovenských partizánov 1132/52
017 01 Považská Bystrica
IČO:34059041

ceny sú vrátane DPH
prenájom nebytových priestorov
Názov položky
SPŠ teplo
SPŠ elektrina
SPŠ vodné
SPŠ stočné
SPŠ zrážková voda
Celková hodnota fakturovaného plnenia: 875,50 EUR