Faktúra 017/2022

Faktúra doručená:14.2.2022

Dodávateľ
SPŠ Považská Bystrica
Slov.partizanov 1132/52
017 01 Považská Bystrica
IČO:00161594
Odberateľ
Vlastivedné múzeum v Považskej Bystrici
Ulica slovenských partizánov 1132/52
017 01 Považská Bystrica
IČO:34059041

ceny sú vrátane DPH
Úhrada faktúry za výpožičku nebytových priestorov - vyúčtovanie energií za rok 2021
Názov položky
Tepelná energia
elektrická energia
voda
voda stočné
zrážková voda
tepelná energia - preplatok
elektrická energia -preplatok
voda - nedoplatok
voda - stočné-nedoplatok
zrážková voda - nedoplatok
Celková hodnota fakturovaného plnenia: 366,24 EUR