Faktúra 092/2022

Faktúra doručená:06.7.2022

Dodávateľ
SPŠ Považská Bystrica
Slov.partizanov 1132/52
017 01 Považská Bystrica
IČO:00161594
Odberateľ
Vlastivedné múzeum v Považskej Bystrici
Ulica slovenských partizánov 1132/52
017 01 Považská Bystrica
IČO:34059041

ceny sú vrátane DPH
úhrada faktúry za užívanie nebytových priestorov
Názov položky
tepelná energia
elektrická energia
voda
voda stočné
zrážková voda
Celková hodnota fakturovaného plnenia: 870,00 EUR