Objednávka 021/2022

Dátum vyhotovenia:11.5.2022
 

Dodávateľ
Ing. arch. Marek Turošík
E. M. Šoltésovej 1685/200
017 01 Považská Bystrica
IČO:51091348
Odberateľ
Vlastivedné múzeum v Považskej Bystrici
Ulica slovenských partizánov 1132/52
017 01 Považská Bystrica
IČO:34059041

ceny sú vrátane DPH
Projekt na ohlásenie drobnej stavby "Vonkajšia prírodovedná učebňa Vlastivedného múzea v Považskej Bystrici" obsahujúci architektonickú, statickú časť a ocenenie stavby a príslušných prác.


Názov položky
služba
Celková hodnota objednaného plnenia: 1 300,00 EUR