Ocenenie múzejnej publikácie o drevenom kostolíku

Ocenenie múzejnej publikácie o drevenom kostolíku

Ocenenie múzejnej publikácie o drevenom kostolíku

( správa )

 

                V piatok 19. 10. 2018 sa v Slovenskej národnej knižnici v Martine konalo vyhodnotenie celoštátnej súťaže Slovenská kronika, ktorú z poverenia Ministerstva kultúry Slovenskej republiky každé dva roky vyhlasuje Národné osvetové centrum spolu so Slovenským národným múzeom, Združením miest a obcí Slovenska a Slovenskou národnou knižnicou.

Jedná sa o verejnú celoštátnu súťaž kroník a monografií miest a obcí Slovenska, samosprávy, organizácií tretieho sektora a súkromných osôb.

V roku 2018 sa uskutočnil jubilejný 10. ročník súťaže, do ktorého bolo prihlásených 33 kroník a 59 monografií.

Vlastivedné múzeum v Považskej Bystrici v zriaďovateľskej pôsobnosti Trenčianskeho samosprávneho kraja bolo ocenené v kategórii B – Monografie za publikáciu „Drevený kostolík v Hornej Marikovej – Ráztoke“ od autora Milana Kováča (ISBN 978-80-970619-7-5). Knihe bola udelená mimoriadna cena v kategórii publikácií o svetských či sakrálnych stavebných pamiatkach za rozvoj povedomia o lokálnej kultúre.

 

V Považskej Bystrici 22. 10. 2018, Mgr. Petronela Rágulová, PhD.

Vlastivedné múzeum v Považskej Bystrici

Fotogaléria

8 fotografií