Dopoludnie v múzeu žiakov Spojenej školy internátnej

V dňoch 5. – 6. 10. 2015 navštívili žiaci Spojenej školy internátnej Vlastivedné múzeum v Považskej Bystrici. Múzejní pracovníci pripravili pre deti viaceré edukačné aktivity, nesúce spoločný názov ´Dopoludnie v múzeu´. V úvodnej časti vzdelávania si žiaci pozreli výstavu ´Kamenný herbár´, prezentujúcu časť unikátnej zbierky treťohorných fosílií z geologického fondu Hornonitrianskeho múzea v Prievidzi. Mladí návštevníci sa dozvedeli, ako z kmeňov stromov vzniká uhlie, ako môže na kameni vzniknúť odtlačok rastliny a aké rôzne porasty boli zastúpené na našom území v období treťohôr, čiže v období spred 13 – 14 miliónov rokov. Praktická časť vyučovania pozostávala z rozmanitých tvorivých dielničiek: chlapci sa učili, ako možno vyrezať jednoduché, ale krásne prútené kvietky, či ako za pomoci lupienkovej píly, tzv. labovačky, vyrezať drevené hračky. Dievčatá sa venovali ručným prácam – oplstievali mydielka a vyšívali rastlinné motívy základnou vyšívacou technikou. Tému rastlinných odtlačkov, o ktorej počuli počas lektorského výkladu výstavy Kamenný herbár, si mohli žiaci fixovať pomocou výtvarnej techniky odtláčania zafarbených listov. Na vyplnenie času robili deti i drobné pokusy, pomocou ktorých skúmali základné fyzikálne vlastnosti vody – vzlínavosť, vztlakovú silu či povrchové napätie. Jedinečným zážitkom bol pre žiakov kontakt so živým zvieratami – hadom, chovaným v múzejnom teráriu; do rúk si mohli vziať i zástupcu mäkkýšov – oblovku žravú. Podujatia ´Dopoludnie v múzeu´ sa zúčastnilo 37 žiakov a 4 vyučujúci zo Spojenej školy internátnej v Považskej Bystrici. Vedenia oboch inštitúcií, školy a múzea, sa dohodli na užšej spolupráci formou rozličných tvorivých aktivít, ktoré by sa mali realizovať priamo v Spojenej škole internátnej v roku 2016.

Fotogaléria

11 fotografií