Fašiangové tvorenie

V rámci rozvíjajúcej sa vzájomnej spolupráce Vlastivedného múzea v Považskej Bystrici a občianskeho združenia Vzostup5 dňa 25. 1. 2016 navštívili členovia združenia priestory vlastivedného múzea. V úvodnej časti podujatia ich formou powerpointovej prezentácie etnologička múzea Mgr. Rágulová PhD. oboznámila s problematikou fašiangových zvykov na Slovensku. Bližšie im predstavila zvyky regiónu Považia. Osvetlila charakteristické črty zvykov ako aj súčasnú podobu fašiangov – moderné karnevalové sprievody, novodobé masky, či vplyv medializácie na udržiavanie zvykoslovia. V ďalšej časti programu predstavila aktuálnu výstavu Etnofolk, ktorá je sprístupnená vo vlastivednom múzea do konca marca 2016. Výstava je výsledkom medzinárodného projektu štyroch stredoeurópskych krajín – Slovenska, Českej republiky, Maďarska a Slovinska. Vo výstavnej miestnosti si návštevníci okrem plošných bannerov mali možnosť aj 3-D ukážky zo zbierkového fondu vlastivedného múzea – imitáciu tradičného stolovania, ukážky ľudových krojov, staré sakrálne predmety, či rôzne betlehemy. Poslednou časťou programu bola výroba fašiangových masiek, ktoré si členovia združenia vyrábali za asistencie pracovníkov múzea a tiež dobrovoľníkov z vopred pripravených komponentov. Účastníci podujatia prejavili o výrobu karnevalových masiek veľký záujem, aktívne spolupracovali a v závere podujatia sa tešili z vlastnoručne vytvorených výrobkov. Popoludnia vo vlastivednom múzeu sa zúčastnilo 21 členov združenia v sprievode svojich rodinných príslušníkov a dobrovoľných asistentov.

Fotogaléria

6 fotografií