Hovoriace kamene

Dňa 14. 10. 2015 prišli na návštevu Vlastivedného múzea v Považskej Bystrici žiaci 4. ročníka Základnej školy v Považskom Podhradí na vzdelávací program o hornonitrianskych fosíliách. Program bol súčasťou väčšieho projektu ´Múzeum v škole´, na ktorý vlastivedné múzeum získalo v roku 2015 finančnú dotáciu z Ministerstva kultúry (prostredníctvom dotačného programu „kultúrne poukazy“). V úvodnej časti vzdelávania si deti pozreli výstavu Kamenný herbár, ktorej odborný výklad podal zoológ múzea Ing. Tomáš Žilinčík. Žiaci si pozreli aj powerpointovú prezentáciu o vystavených fosíliách, ktorá vyústila do spontánnej diskusie s lektorom. V rámci fixácie učiva z oblasti paleobotaniky sa deti premiestnili do druhej miestnosti, v ktorej bola pripravená tvorivá dielňa výroby vlastného odtlačku stromových listov. Na odtlačenej štruktúre bolo možno vidieť listovú čepeľ, stonku a celkovú žilnatinu. Na spestrenie prírodovednej témy im zoológ pustil akustické ukážky zvukov lesných zvierat, pričom deti mali identifikovať, aké zviera vydáva daný zvuk. Žiaci zo ŽŠ Považské Podhradie sa prejavili ako intelektuálne nadané deti so živým záujmom o prírodu a procesy v nej prebiehajúce. Celkovo sa múzejného vyučovania zúčastnilo 14 detí a 1 pani učiteľka.

Fotogaléria

4 fotografie