Poďme sa vzdelávať do kaštieľa...

Dňa 20. 10. 2015 navštívili študenti Strednej odbornej školy v Pruskom kaštieľ v Bohuniciach za účelom múzejnej edukácie. Pracovníci Vlastivedného múzea v Považskej Bystrici si pre nich pripravili dve prednášky a jednu tvorivú dielňu. Program bol súčasťou projektu ´Múzeum v škole´, na ktorý vlastivedné múzeum získalo v roku 2015 finančnú dotáciu z Ministerstva kultúry prostredníctvom dotačného programu „kultúrne poukazy“. Úvodná prednáška s názvom ´Čo žije pod Vršatcom´ bola zameraná prírodovedne – študenti získali prehľad o základných druhoch fauny, žijúcich v ich bezprostrednom okolí: oboznámili sa s rozmanitým hmyzom, hadmi, jaštericami, mlokmi, obojživelníkmi, vtákmi a cicavcami. Zoológ múzea Ing. Žilinčík im pútavou formou priblížil zaujímavosti zo života zvierat. Po krátkej prestávke nasledovala druhá prednáška dr. Rágulovej o náboženstvách sveta. Vysvetlila študentom, čo všetko sa chápe pod pojmom náboženstvo, aké poznáme rané formy náboženskej viery (mágiu, animizmus, manizmus, fetišizmus, totemizmus a iné). Náboženstvá rozdelila podľa počtu uctievaných božstiev. Vo svete sú doteraz rozšírené aj polyteistické formy – príkladom je hinduizmus, niektoré formy buddhizmu alebo viaceré ázijské náboženstvá. Z monoteistických foriem sa zaoberala len judaizmom a islamom. Upozornila žiakov na nebezpečenstvá intolerantného postoja voči veriacim iných náboženstiev. Po teoretickej časti edukácie sa študenti presunuli do ďalšej miestnosti kaštieľa, kde bol pripravený pracovný workshop. Dve lektorky múzea, Ing. Roncová a p. Vaňková, im ukázali základný postup pri plstení ovčej vlny za mokra. Plstenie je veľmi stará technika na výrobu netkanej textílie. Spájaním živočíšnej srsti, najčastejšie z oviec a zajacov, pomocou vody a tlaku vzniká pevná plsť, zvaná aj filc. Vlna sa najskôr čistí, perie, češe a farbí. Takto pripravená sa spája a prepletá vďaka háčikovitým výčnelkom na povrchu jednotlivých vlákien. Výsledkom je súvislá pevná teplá textília. V tradičnej kultúre sa plsť používala najmä v klobučníctve a papučiarstve. V súčasnosti sa z plste vyrábajú rozmanité odevné doplnky – šály, štóly, bolerka, brošne, rôzne dekoratívne ozdoby, hračky, či kabelky. Študenti z Pruského si mohli pod dohľadom lektoriek vyskúšať oplstenie mydielka, ktoré tak spĺňa nielen hygienickú funkciu, ale aj fyzioterapeutickú a estetickú. Netradičného vzdelávania v priestoroch bohunického kaštieľa sa zúčastnilo 12 študentov maturitných ročníkov a 1 pani učiteľka. Múzejníkom sa so študentmi výborne pracovalo, lebo sa prejavili ako učenliví a pracovití mladí ľudia.

Fotogaléria

7 fotografií