Spoznávame živú a neživú prírodu I.

Dňa 10. 11. 2015 navštívili žiaci zo ZŠ Považská Teplá Vlastivedné múzeum v Považskej Bystrici za účelom účasti na všestrannom vzdelávacom programe s názvom „Spoznávame živú a neživú prírodu“. V úvodnej časti ich zoológ múzea Ing. Žilinčík oboznámil s paleobotanickými zbierkami hornonitrianskeho múzea, tvoriace jadro unikátnej výstavy Kamenný herbár. Zo sféry neživej prírody sa postupne cez príklady listov rastlín dostali žiaci k ukážke živého predstaviteľa fauny – prostredníctvom krátkeho videa sledovali priebeh potravinového reťazca u hadov. Následne sa žiaci presunuli k tvorivým dielňam. Pracovníci múzea pre nich pripravili tri aktivity. Chlapci si vyskúšali výrobu malého prúteného kvietka. Dievčatá zasa vyšívali jednoduché prírodné motívy. Veľký záujem prejavili deti aj o plstenie. Za asistencie múzejných inštruktoriek sa naučili pracovný postup pri plstení za mokra. Technika sa využíva napríklad pri výrobe dekoratívneho oplsteného mydielka, nazývaného aj „mydielko vo svetri“. Podstatou práce je splstiť, čiže zapustiť do seba jednotlivé vlákna vlny tak, aby vznikla jednoliata textília. Pri plstení je hlavným materiálom ovčia vlna. V súčasnosti sa dá kúpiť vlna rôznych farieb, v dôsledku čoho plstené veci vynikajú originalitou a umeleckou invenčnosťou. Žiakom sa aktivity páčili. Prostredníctvom netradičnej múzejnej edukácie si prehĺbili vedomosti predmetov prírodoveda, vlastiveda a dejepis. Formou zážitkového učenia boli aj tvorivé aktivity, prostredníctvom ktorých sa žiaci dostali do kontaktu s viacerými prírodnými materiálmi. Výučba plstenia sa v považskobystrickom múzeu mohla uskutočniť vďaka projektu cezhraničnej spolupráce s názvom ´Samostatne a pritom spoločne´, na ktorý finančne prispel Európsky fond regionálneho rozvoja a Trenčiansky samosprávny kraj, zriaďovateľ múzea. Podujatia „Spoznávame živú a neživú prírodu“ sa v priestoroch Vlastivedného múzea v Považskej Bystrici zúčastnilo 14 detí 4. ročníka v sprievode pani učiteľky.

Fotogaléria

8 fotografií