Spoznávame živú a neživú prírodu II.

Dňa 13. 11. 2015 navštívili žiaci zo ZŠ Považská Teplá Vlastivedné múzeum v Považskej Bystrici za účelom účasti na všestrannom vzdelávacom programe s názvom „Spoznávame živú a neživú prírodu – cesta za vlneným motýľom“. V úvodnej časti ich zoológ múzea Ing. Žilinčík oboznámil s ojedinelými paleobotanickými zbierkami pochádzajúcimi z hornonitrianskeho múzea, ktoré tvoria jadro unikátnej výstavy Kamenný herbár. Zo sféry neživej prírody sa postupne cez príklady listov rastlín dostali žiaci k ukážkam živej prírody – mali možnosť cestovať v čase vďaka ideovému zámeru autorov. Preklenúc obdobie niekoľkých miliónov rokov bolo žiakom umožnené porovnať si fosílie s ich súčasnými príbuznými druhmi. Následne sa žiaci presunuli k tvorivým dielňam. Chlapci si vyskúšali výrobu drobných drevených dekorácií. Dievčatá vyšívali jednoduché prírodné motívy. Veľký záujem prejavili deti aj o plstenie. Za asistencie múzejných inštruktoriek si pripravili vlastný obrázok z vlny s motívom motýľa, bol im vysvetlený pracovný postup plstenia za mokra s použitím elektrickej valchy, do ktorej vložili pripravený prírodný materiál na ďalšie spracovanie. Po pol hodine valchovania , počas ktorej so záujmom sledovali činnosť stroja, si mohli skontrolovať výsledok – plstený obraz s motívom pestrofarebného motýľa. Výsledkom svojej práce boli žiaci nadšení. Neskôr si deti osvojili ručnú techniku plstenia za mokra, ktorá sa využíva pri výrobe dekoratívneho oplsteného mydielka, nazývaného aj „mydielko vo svetri“. Podstatou práce je splstiť, čiže zapustiť do seba jednotlivé vlákna vlny tak, aby vznikla jednoliata textília. Pri plstení je hlavným materiálom ovčia vlna. V súčasnosti sa dá kúpiť vlna rôznych farebných prevedeniach, v dôsledku čoho plstené veci vynikajú originalitou a umeleckou invenčnosťou. Žiakom sa aktivity páčili. Prostredníctvom netradičnej múzejnej edukácie si prehĺbili vedomosti predmetov prírodoveda, vlastiveda a dejepis. Formou zážitkového učenia boli aj tvorivé aktivity, prostredníctvom ktorých sa žiaci dostali do kontaktu s viacerými prírodnými materiálmi. Výučba plstenia prostredníctvom valchovania na elektrickej valche sa v vlastivednom múzeu mohla uskutočniť vďaka projektu cezhraničnej spolupráce s názvom ´Samostatne a pritom spoločne´, na ktorý finančne prispel Európsky fond regionálneho rozvoja a Trenčiansky samosprávny kraj, zriaďovateľ múzea. Podujatia „Spoznávame živú a neživú prírodu – cesta za vlneným motýľom“ sa v priestoroch Vlastivedného múzea v Považskej Bystrici zúčastnilo 15 detí 3. ročníka v sprievode pani učiteľky.

Fotogaléria

7 fotografií