Spoznávame živú a neživú prírodu

Dňa 19. 11. 2015 navštívili žiaci zo ZŠ sv. Augustína v Považskej Bystrici vlastivedné múzeum za účelom účasti na všestrannom vzdelávacom programe s názvom „Spoznávame živú a neživú prírodu – vlnené srdce na dlani“. V úvodnej časti ich zoológ múzea Ing. Žilinčík oboznámil s ojedinelými paleobotanickými zbierkami pochádzajúcimi z hornonitrianskeho múzea, ktoré tvoria jadro unikátnej výstavy Kamenný herbár. Z oblasti neživej prírody sa postupne cez príklady listov rastlín dostali žiaci k ukážkam živej prírody – bolo im umožnené akoby cestovať v čase vďaka základnému ideovému zámeru autorov. Preklenúc obdobie niekoľkých miliónov rokov bolo žiakom umožnené porovnať si fosílie s ich súčasnými príbuznými druhmi. O danú problematiku sa živo zaujímali a kládli prednášajúcemu lektorovi mnohé otázky. Následne sa žiaci presunuli k tvorivým dielňam, zameraným na spracovanie tradičného prírodného materiálu – ovčej vlny a to formou ručnej i strojovej techniky. Za asistencie múzejných inštruktoriek si pripravili vlastný obrázok z vlny s motívom srdca. Bol im vysvetlený pracovný postup plstenia za mokra s použitím elektrickej valchy, do ktorej vložili pripravený prírodný materiál na následné spracovanie. Po pol hodine valchovania , počas ktorej so záujmom sledovali činnosť stroja, si mohli skontrolovať výsledok – plstený obraz s motívom farebného srdca. Výsledkom svoje práce boli nadšení a odniesli si ho ako pamiatku do svojej školy. Zároveň si žiaci osvojili aj ručnú techniku plstenia za mokra, ktorá sa využíva pri výrobe dekoratívneho oplsteného mydielka, nazývaného aj „mydielko vo svetri“. Jej podstatou je splstiť, čiže zapustiť do seba jednotlivé vlákna vlny tak, aby vznikla celistvá textília. Pri plstení je hlavným materiálom ovčia vlna. V súčasnosti sa dá kúpiť vlna rôznych farebných prevedeniach, v dôsledku čoho plstené veci vynikajú originalitou a umeleckou invenčnosťou. V závere podujatia im zoológ múzea ukázal dve živé zvieratá – plaza - užovku červenú a mäkkýša - oblovku žravú. Tie ich natoľko zaujali, že si už rezervovali termín návštevy múzea kvôli sledovaniu potravinového reťazca – kŕmenie užovky. Žiakom sa dopoludnie v múzeu páčilo. Prostredníctvom netradičných foriem múzejnej pedagogiky si prehĺbili vedomosti predmetov prírodoveda, vlastiveda a dejepis. Formou zážitkového učenia boli aj tvorivé aktivity, prostredníctvom ktorých sa žiaci dostali do kontaktu s viacerými prírodnými materiálmi. Výučba plstenia prostredníctvom valchovania na elektrickej valche sa vo Vlastivednom múzeu v Považskej Bystrici mohla uskutočniť vďaka projektu cezhraničnej spolupráce s názvom ´Samostatne a pritom spoločne´, na ktorý finančne prispel Európsky fond regionálneho rozvoja a Trenčiansky samosprávny kraj, zriaďovateľ múzea. Podujatia „Spoznávame živú a neživú prírodu – vlnené srdce na dlani“ sa v priestoroch Vlastivedného múzea v Považskej Bystrici zúčastnilo 20 detí 3. ročníka v sprievode pani učiteľky.

Fotogaléria

7 fotografií