Tvorivé prázdniny

Vlastivedné múzeum v Považskej Bystrici, v zriaďovateľskej pôsobnosti Trenčianskeho samosprávneho kraja, zorganizovalo v dňoch 29. 2. – 1. 3. 2016 podujatie s názvom „Tvorivé prázdniny“. Zámerom dvojdňového podujatia bolo vytvorenie priestoru pre rozličné kreatívne činnosti, vďaka ktorým mohli deti zmysluplne stráviť dve dopoludnia počas jarných prázdnin. Aktivity pre deti pripravili pracovníci múzea vo vlastnej réžii, bez externých lektorov. V ponuke boli činnosti vhodné pre deti predškolského a školského veku, pre dievčatá i chlapcov. Celkovo sa zrealizovalo osem tvorivých dielničiek – dielňa plstenia, vyšívania, drôtovania, vystrihovania, kreslenia, modelovania, práce s prútím a s drevom. Deti prejavili záujem o všetky činnosti, a tak v ich šikovných rukách vznikali plstené mydielka, vyšívané obrázky, vyšívané pohľadnice, drôtené šperky, drôtené kvietky na kamennom podstavci, drôtené veľkonočné dekorácie, prívesky, papierové košíčky, krásne vymodelované kvietky (tzv. studený porcelán), svietniky opletané prútím či rôzne ľudské a zvieracie figúrky z konárov stromov. Podujatie Tvorivé prázdniny sa tešilo záujmu širokej verejnosti – prišli individuálne návštevy, ale aj organizované skupinky (krúžok šikovných rúk, mamičky na materskej dovolenke, pedagógovia základných škôl, priatelia múzea, atď.). Celkovo sa múzejnej akcie 89 ľudí, z toho 71 detí. Návštevníkom sa v múzejnom prostredí veľmi páčilo. Originálne výrobky detí boli dokladom, že prázdninové podujatie splnilo svoj didaktický zámer: drobnými ručnými prácami rozvíjať manuálne zručnosti a kreativitu detí už od raného veku.

Fotogaléria

18 fotografií